got03.jpg

Stedenbouw en architectuur, in samenhang


Verbinding tussen mensen en plekken
De stedenbouwkundige plannen die we maken bevinden zich vrijwel allemaal in bestaand stedelijk gebied. De plannen variëren van kleine inpassingen in stad en dorp tot grote herstructureringsopdrachten. In deze plannen werken we aan vele actuele onderwerpen, zoals duurzame stedenbouw, participatie van bewoners en inpassen in historisch erfgoed.

In de uitwerking van de plannen hechten we aan een sterke samenhang tussen landschap, stedenbouw en architectuur. We besteden veel aandacht aan het inpassen van (bestaand) groen, het maken van een goede overgang tussen openbaar en privé, en het vormgeven van openbare ruimte die aantrekkelijk is om te gebruiken.

Onze stedenbouwkundige ontwerpen zijn geen starre eindplannen. We realiseren ons dat de uitvoering van de plannen soms jaren in beslag neemt en er in die tijd behoeftes kunnen veranderen. We ontwerpen daarom ruimtelijke en karaktervolle stedenbouw die flexibel kan worden ingevuld en kan anticiperen op toekomstige veranderingen.

Bij het maken van een stedenbouwkundig plan zijn altijd vele belangen gemoeid. Stedenbouw is daarom samen werken! We halen veel plezier en inhoud uit het overleg met eigenaren, zoals overheden en corporaties, en uit het overleg met degenen die leven op de betreffende plek, de bewoners en de omwonenden.
roo05.jpg
Karaktervolle stedenbouw
In de tuin van een rijksmonumentaal klooster (1896) in de oude binnenstad van Tilburg heeft DAT het kleinschalig complex Rooi Hartenpark met moderne eengezinswoningen op een dusdanige manier ontworpen dat deze goed combineren met de gedetailleerde afwerking van de reeds aanwezige 19e eeuwse bebouwing. Bij het ontwerp heeft DAT de unieke sfeer en de historie van de plek zo veel mogelijk naar voren gebracht.

Meer over Rooi Hartenpark in Tilburg
Stedenbouw is samen werken
In het ontwerpproces van project Vredesplein Oud Woensel in Eindhoven zijn de bewoners beschouwd als mede-opdrachtgever. De bewoners hebben zelf DAT gekozen als stedenbouwkundige. Het stedenbouwkundig plan is vervolgens in nauwe samenspraak met de bewoners tot stand gekomen.

Meer over Vredesplein Oud Woensel in Eindhoven
oud192001.jpg
zwa011.jpg
Van ziekenhuisterrein tot uitzonderlijk woonpark
DAT heeft de kans gegrepen om in Oss, op het voormalig ziekenhuisterrein van Bernhoven, een nieuw woongebied te ontwikkelen met een uitzonderlijk karakter: Park Zwanenberg. Op deze locatie zijn wonen en zorg gecombineerd in een stadstuin met een bijzondere eigen identiteit.

Meer over Park Zwanenberg in Oss