roo05.jpg

Verstilde plek in de stad


Rooi Hartenpark Tilburg
In de tuin van een rijksmonumentaal klooster (1896) in de oude binnenstad van Tilburg heeft DAT een kleinschalig complex met moderne eengezinswoningen op een dusdanige manier ontworpen dat deze goed combineren met de gedetailleerde afwerking van de reeds aanwezige 19e eeuwse bebouwing.

Verschillende identiteiten kenmerken een bijzondere locatie
Aan een belangrijke toegangsweg tot de binnenstad van Tilburg ligt het mystieke kloosterterrein met grote binnentuin van de Missionarissen van het Heilige Hart. We werden meteen getroffen door deze prachtige verstilde plek in de stad. Die sfeer wilden we behouden bij het ontwerp van nieuwe woningen in de kloostertuin. Enkele aspecten zoals de tuin, de drie monumentale bomen, de kloostermuur, de intieme begraafplaats en de oude boerderij en werkplaats zijn behouden en betrokken bij het ontwerp. Ook de oude drukkerij is behouden en is nu een exclusief woonhuis. De boerderij is via een CPO-project omgevormd tot vijf woningen. De voormalige kapel kreeg een nieuwe bestemming als ruimte voor evenementen, muziek en theater. Het hoofdgebouw van het klooster biedt plaats aan studentenwoningen, kantoren en een restaurant.
roo03.jpg
roo10.jpg
Open terrein maakt historie zichtbaar
Het planconcept is geïnspireerd door de wijze waarop kloostercomplexen in de loop van de eeuwen vaak zijn ontstaan. De nieuwe bebouwing creëert een aantal omzoomde gebieden die elk hun eigen betekenis en programma bevatten en waarin “oud” en “nieuw” steeds bij elkaar gebracht worden. De ommuring van het terrein is daarbij een belangrijk element om het geheel bijeen te houden.

Bij het ontwerp heeft DAT de unieke sfeer en de historie van de plek zo veel mogelijk naar voren gebracht. Gebruikmakend van de karakteristieke elementen en met behoud van een aantal monumentale beuken is voor een open inrichting van het terrein gekozen. Er zijn lange diagonale zichtlijnen gecreëerd die de ruimtelijkheid vergroten en er tevens voor zorgen dat vanuit diverse standpunten de oude karakteristieke bebouwing en de nieuwe bebouwing in een tafereel samenvallen. Vanuit de grote centrale groene ruimte, met onder andere een kruidentuin, zijn de kapel en de watertoren goed zichtbaar.

“We werden meteen getroffen door deze prachtige verstilde plek in de stad”

roo02.jpg
roo01.jpg
roo86.jpg
roo04.jpg
Verstild en groen wonen in de binnenstad
Bij de architectonische uitwerking is DAT uitgegaan van een zeer ingetogen beeld. Elke ruimte is omzoomd door een samenhangende architectuur. Om de rust in het beeld te realiseren zijn alle draaiende delen verborgen achter geperforeerde aluminium panelen die voor dit project speciaal zijn ontwikkeld. Luifels zijn uitermate dun uitgewerkt. Details in metselwerk geven een verfijning van de stedenbouwkundige maatvoering. Ingetogen kleurgebruik ondersteunt de terughoudendheid van de nieuwbouw ten opzichte van de oude bebouwing.
Met dit ontwerp heeft DAT een verstilde en groene woonomgeving gecreëerd die tegelijkertijd een gevoel van veiligheid en beslotenheid biedt.
roo77.jpg
Opdracht
Stedenbouwkundige en architectonische opgave

Opdrachtgever
Van der Weegen bouwontwikkeling
TBV Wonen

Landschapsarchitect
Karres en Brands

Periode
2007-2015

Publicatie
E-book over het project Rooi Harten

Fotografie
Petra Appelhof