joz17.jpg

De kunst van goede woningbouw


Kwaliteit voor iedereen
Van alle bebouwing in Nederland bestaat 90% uit woningbouw. Dat wil zeggen dat woningen voor een heel groot deel de kwaliteit van onze bebouwde omgeving bepalen. We zijn ons hier sterk van bewust. Voor ons betekent dit dat het ontwerpen van woningen niet ophoudt bij de buitenzijde van het woongebouw maar dat we altijd de omgeving bij het ontwerp betrekken.

Het is voor ons vanzelfsprekend te zoeken naar wezenlijke woonkwaliteiten zoals licht en lucht, bezonning, uitzicht, fijne plattegronden, een passende schaal voor het gebouw en aantrekkelijke buitenruimten. We willen van de woning een echt thuis maken. In een veranderende samenleving denken we graag met onze opdrachtgevers mee over nieuwe woonvormen, zoals bijvoorbeeld het combineren van wonen met zorg in een “magic mix”.

Daarbij zijn wij erg geïnteresseerd in de techniek van het maken. Kennis van productiemethoden is nodig om binnen de scherpe woningbouwbudgetten betekenisvolle woningbouw te kunnen maken. Dit helpt ons ook om woongebouwen duurzaam en energiezuinig te maken.
via04.jpg
Aansluiting op de omgeving
Het project Via Breda Spoorzone in Breda kent een grote variatie in woningtypes zoals luxe huurappartementen, grondgebonden woningen, maisonnettes en woon-/werkwoningen. Het bouwplan sluit aan de ene zijde perfect aan op de grandeur van de nieuwe Stationslaan, maar aan de andere zijde van het blok ook op een prettige manier op de schaal van de bestaande woningen van de wijk Belcrum.

Meer over Via Breda Spoorzone

"Wat het project Pannenhoef zo ​​bijzonder en waardevol maakt, is het feit dat de waarden die de Nederlandse woningbouw in het verleden internationaal bekend hebben gemaakt hier nog steeds in leven zijn: het creëren van een menselijke leefomgeving, het versterken van de gemeenschap en de oriëntatie van de architectuur op de menselijke schaal."Publicatie vertaald uit het duits "Neuer Wohnungsbau in den Niederlanden" - Konzepte, Typologien, Projekte
Auteurs: Leonard Schenk, Rob van Gool
pan011.jpg
lou99.jpg
Behoud van sfeer en karakter
De Lourdeskade in Tilburg is een locatie met een markant karakter dat grotendeels bepaald wordt door de originele bebouwing zoals de klokkentoren van de voormalige Lourdeskerk en het gebouw van de oude ijzergieterij. DAT is door het industriële karakter van de locatie geïnspireerd en heeft de sfeer doorgetrokken in het ontwerp van de nieuwe gebouwen.

Meer over Lourdeskade in Tilburg
Combinatie van wonen en zorg
Jozefpark in Tilburg combineert een grootschalig woonzorgprogramma in een kleinschalige context. De kern van het plan is dat het leven in de omliggende woonwijk en het beschermd wonen binnen Jozefpark met elkaar verweven zijn. Jozefpark nodigt omwonenden uit om gebruik te maken van het terrein en de zorgfaciliteiten.

Meer over Jozefpark in Tilburg
joz01.jpg