reg01.jpg

Beschut en compact


Woonzorgcentrum De Regent Rijen
De Regent is een woonzorgcentrum in het centrum van Rijen. Het uitgebreide en gevarieerde programma van eisen was fors voor de locatie. De beschikbare plek is hierdoor intensief bebouwd. Door het toepassen van een gebouwtype met binnenhoven hebben we de schaal van het gebouw af kunnen stemmen op de omgeving en de gemiddelde bouwhoogte kunnen beperken tot drie bouwlagen. Het positieve gevolg van deze ontwerpkeuze is dat het gebouw veel interne verbindingen heeft en er buitenruimtes zijn op de diverse verdiepingen.
reg03.jpg
Toegankelijk
De begane grond van het woonzorgcentrum heeft diverse functies die interessant zijn voor de wijk. Voor mensen die veelal aan huis gekluisterd zijn is het erg belangrijk dat er mensen van buiten naar het gebouw komen. Meerdere ingangen en een openbare route door het gebouw zorgen voor openheid van het woonzorgcentrum.
reg04.jpg
reg13.jpg
reg08.jpg
Woonvormen
Het plan heeft een mix aan woonvormen. Alle woningen in het plan zijn voorbereid op intensieve zorgverlening. Het achterliggend idee is dat mensen in hun woning kunnen blijven wonen als ze zorg nodig hebben. De woningen zijn te bereiken via ruime, lichte gangen. Ze zijn bedtoegankelijk en hebben extra grote badkamers.
reg07.jpg
reg05.jpg
Daktuinen
Door het verdichten van de locatie is de buitenruimte op maaiveldniveau schaars. We hebben dit ondervangen door op diverse niveaus daktuinen te maken met intensieve begroeiing. Zo hebben de groepswoningen op laag twee en drie van het gebouw ontstaat daarmee ook de gewenste privacy.
reg14.jpg
reg09.jpg
reg22.jpg
Opdracht
Architectonische opdracht voor de nieuwbouw van een woonzorgcentrum, bestaande uit
86 appartementen, 6 groepswoningen, een grand café, activiteitenruimten, kinderdagverblijf en commerciële ruimten

Opdrachtgever
Leystromen i.s.m. Vita Zorg en Welzijn

Adviseurs
AMB (constructie)
Sinis (installaties)
Winket (bouwkosten)
Aerde (bouwmanagement)
Nieman (regelgeving)

Uitvoering
Alphons Coolen Bouw

Periode
2006-2012

Fotografie
René de Wit