reg42.jpg

Van vervuild fabrieksterrein tot bijzondere woonomgeving


Regenboogpark Tilburg
Op een oud fabrieksterrein waar destijds een textielververij gevestigd was, zat een sterke milieuverontreiniging in de grond. Na een langdurige grondreiniging was het terrein geschikt om woningen op te bouwen en een aansluiting te maken op het eerder door DAT ontworpen Kromhoutpark.
reg65.jpg
Met het Regenboogpark hebben we een stedelijke woonomgeving gecreëerd, die helend werkt voor de bestaande, plaatselijk gefragmenteerde structuur van de stad. De maat en schaal van de nieuwe bebouwing sluiten overal aan bij de omliggende bebouwing waarbij de open ruimte van het nieuwe park een sterke positieve impuls voor de omgeving betekent. In het stedenbouwkundig plan hebben we de ingewikkelde voorwaarden met betrekking tot versnipperd grondeigendom om weten te buigen tot uitgangspunten voor een aantrekkelijk stadsdeel.
reg08.jpg
Luchtfoto van de oude situatie
reg66.jpg
Gevarieerde woningtypologie
In het Regenboogpark is een variëteit aan woningtypen gerealiseerd voor verschillende doelgroepen en leefstijlen. Hierdoor ontstaat levendigheid in de buurt, waarbij het gebied op verschillende momenten van de dag wordt gebruikt.
reg44.jpg
reg03.jpg
reg77.jpg
reg11.jpg
Opdracht
Stedenbouwkundige en architectonische opdracht
Nieuwbouw van 36 grondgebonden woningen, 103 appartementen, 150 gebouwde parkeerplaatsen, 2.500 m2 commerciële functies

Opdrachtgever
AM Wonen
Gemeente Tilburg

Periode
1993-2001

Bijzonderheden
Het project heeft in 2004 de ULI Global Award for Excellence Program gewonnen, een internationale prijs voor projectontwikkelingen. De ontwikkeling van het Regenboogpark heeft deze prijs gekregen voor de manier waarop een vervuild industrieterrein succesvol ontwikkeld is.

Fotografie
Michel Kievits