koe03.jpg

Bijzondere woonvormen in het slagenlandschap


Koetshuis Waalwijk
Oorspronkelijk hebben op de locatie van het Koetshuis van Landgoed Driessen afwateringsloten lange slagen in het landschap gemaakt. Dit slagenlandschap is inspirerend geweest voor het stedenbouwkundig- en landschapsontwerp dat in nauwe samenwerking met bureau Karres en Brands is gemaakt. In het ontwerp zijn hoven en open zones ontstaan met verschillende karakteristieken: water, kleurrijke vegetatie, hakhout en fruitbomen.

Een gekromd pad vormt in het ontwerp de verbinding voor langzaam verkeer in oost-west richting. Het pad doorsnijdt alle natuurlijke zones en maakt de verschillen volop ervaarbaar. Ook leidt het langs de (overkragende) koppen van vijf bouwvolumes, posities van de hoofdentrees in deze woongebouwen.
koe07.jpg
Het Koetshuis krijgt een natuurlijk en hoogwaardig openbaar gebied waarin de aanwezigheid van de auto minimaal merkbaar is. Alle gebouwen zijn voorzien van inpandig parkeren voor bewoners en medewerkers. Uitsluitend het parkeren door bezoekers vindt plaats in de buitenruimte.
Van groot naar klein
Aan de noordzijde begeleidt een robuust wandgebouw de hoofdinvalsweg van de wijk. Uitgevoerd in stevig geleed metselwerk en voorzien van fors uitkragende erkers maakt dit gebouwdeel voelbaar dat het hier om een belangrijke toegang voor Landgoed Driessen gaat. De gebouwhoogte van vijf tot zes lagen en de woonvorm (appartementen) versterken deze indruk.
koe06.jpg
koe04.jpg
Aan de zuidzijde is een plint van 1 bouwlaag hoog waarin zich grondgebonden woningen, parkeerfaciliteiten en een medisch cluster bevinden. De gevel van deze plint is uitgevoerd als groene gevel, uitsluitend de gevelopeningen zijn niet bedekt met wintervaste hedera.
Het dak van deze plint is uitgevoerd als groen voetgangersdek, met wandelpaden en plantzones. Het is een tweede natuurlijke maaiveld in het Koetshuis.

In noord-zuidrichting zijn 3 bouwvolumes aangebracht die, naast appartementen, ook begeleide woonvormen en het medisch cluster bevatten. Reeksen aaneengesloten puien houden de bouwvolumes visueel vrij van de plint en het voetgangersdek. Deze bouwvolumes zijn uitgevoerd in ruige, bruinoker gekleurde leisteen en dragen bij aan de natuurlijke uitstraling van de woonomgeving.
koe02.jpg
Bijzondere woonvormen zijn onopvallend aanwezig
Naast 101 zelfstandige, gedifferentieerde huurappartementen zijn er in het gebouw diverse begeleide woonvormen opgenomen, voor zowel zorginstelling de Schakelring als voor Prisma en RIBW. De bewoners kunnen naar behoefte begeleiding en zorg aan huis krijgen.
Alle “bijzondere” woonvormen zijn verweven in het ontwerp en doen, zoveel als mogelijk, mee aan het normale dagelijkse leven. De aanwezigheid van het medisch cluster (met o.a. huisarts, apotheek en fysiotherapie) versterkt de mogelijkheden.

Casade Woondiensten is de opdrachtgever voor alle functies in het Koetshuis. Voor beheer en onderhoud van het complex is samenwerking gezocht met de naastgelegen MET-school. Praktijkgericht onderwijs kan in het Koetshuis in de onmiddellijke nabijheid van de school plaatsvinden en maatschappelijke betekenis hebben.
Opdracht
Stedenbouwkundige en architectonische opdracht

Opdrachtgever
Cofier Bouwontwikkeling t.b.v. Casade Waalwijk

Adviseurs
Karres en Brands (landschap)
Nieman (installaties)

Periode
2003-2010

Fotografie
Michel Kievits