hoe08.jpg

Karakteristiek kindcentrum in het dorpshart


Kindcentrum Hoef en Haag
In het dorp Hoef en Haag, op een centrale plek aan de Brink, is een nieuw Kindcentrum verrezen. Dit Kindcentrum biedt plaats aan twee scholen (Het Avontuur en LEEF) met twee verschillende onderwijsconcepten, kinderopvang, BSO en een gymzaal voor sportactiviteiten.
Samen met opdrachtgever gemeente Vijfheerenlanden, schoolbesturen van Fluenta en Trinamiek, SKV en nul25, heeft DAT een goed, mooi en passend ontwerp gemaakt.
hoe07.jpg
Markante toren als hoogteaccent
Om tot een nieuw gebouw te komen dat binnen de stedenbouwkundige en architectonische kaders past, is gekozen voor een hoogteaccent in het ontwerp. Een hoogteaccent in het dorpshart wijst de weg, is meteen het allerhoogste punt van het dorp en is vanuit veel plekken te zien. Zo wordt er een relatie gelegd met de kerktoren van Hagestein, waarmee de verbondenheid tussen de dorpen zichtbaar is.
Centraal in het dorpshart
In het stedenbouwkundig plan zijn het Kindcentrum, de supermarkt, huisartsenpost en een horecagelegenheid de voorzieningen van Hoef en Haag en spelen zij een belangrijke rol voor een levendig dorpshart. De centrale hoofdentree van het Kindcentrum ligt aan de Brink met een autoluwe zone waar de ouders kunnen wachten.
hoe04.jpg
hoe05.jpg
Eigentijdse architectuur
Het beeldkwaliteitsplan van Hoef en Haag is gebaseerd op historiserende architectuur. Het ontwerp van DAT is in contrast hiermee een eigentijds gebouw, dat door zijn afwijkende positie en architectuur een helder centrum is van de wijk. Het Kindcentrum is een moderne interpretatie van de Oudhollandse architectuur in het dorpshart. De opdeling in verschillende massa’s en het toevoegen van elementen in de gevel past binnen de dorpse schaal en uitstraling.
Het gebouw is zorgvuldig opgebouwd uit baksteen en andere materialen zoals beton, glas en metaal. Met de herkenbare hoofdentree en het toepassen van verschillende elementen, hoogtes en vormgeving aan alle zijden, is het Kindcentrum een interessant en beeldbepalend gebouw aan de Brink geworden.
hoe10.jpg
tholen25.jpg
hoe12.jpg
De indeling van het Kindcentrum
Het gebouw heeft vier ingangen: de hoofdentree herkenbaar aan de Brink, één voor onderbouw, één voor de kinderopvang en één in de toren voor de gymzaal wanneer het Kindcentrum gesloten is. Er is een centrale keuken en een half verdiept speellokaal. Rondom het hart van het gebouw bevinden zich de teams van Het Avontuur, LEEF en twee groepen voor kinderopvang. Vanuit het centrale hart kun je naar de eerste verdieping via twee prominente trappen.

Eén van de wensen van de gebruikers was dat de onderbouw-kinderen en kinderopvang op de begane grond een plek zouden krijgen. Omdat het bouwvlak voor het Kindcentrum compact is, moest de gymzaal naar de eerste verdieping worden gebracht. De gymzaal heeft een bijzondere kap met houten spanten, die goed zichtbaar is aan binnenkant. De gymzaal is buiten schooltijden in gebruik door verenigingen in de wijk en heeft een eigen ingang. De ruimten voor midden- en bovenbouw van Het Avontuur en LEEF en de teamkamer bevinden zich ook op de eerste verdieping.
tholen24.jpg
hoe15.jpg
hoe16.jpg
hoe09.jpg
hoe11.jpg
Buitenruimte
De buitenruimte van het Kindcentrum is ommuurd, met daarin een aantal bergingen, containerruimte en fietsenstallingen. Op deze manier worden de speelpleinen afgeschermd van de openbare ruimte. De kinderopvang heeft een eigen afgesloten buitenruimte, het speelplein van de onderbouw heeft zijn eigen ingang en grenst aan de speelpleinen van de midden- en bovenbouw. Aan de voorkant van het gebouw ligt een openbare speelplaats, die ook door de kinderen van het Kindcentrum gebruikt kan worden. De kiss en ride zone ligt aan de voorkant van het gebouw.
hoe02.jpg
hoe06.jpg
hoe19.jpg
hoe20.jpg
hoe03.jpg
Opdracht
Architectonische opgave voor de nieuwbouw van een kindcentrum bestaande uit twee scholen, kinderopvang, BSO en een gymzaal

Opdrachtgever
Gemeente Vijfheerenlanden

Adviseurs

Advies- en Ingenieursbureau Van de Laar B.V. (constructie)
Boink Project- & Energiemanagement B.V (installatie)
nul25 (bouwproces)
SVP (stedenbouw)

Uitvoering

Aannemersbedrijf P. van Leeuwen

Periode
2019-2022

Fotograaf
Michel Kievits