ish06.jpg

Internationaal onderwijs in bijzondere uitbreiding


International School of The Hague
De International School of The Hague (ISH) is een mooi voorbeeld waarbij DAT een passend ontwerp heeft gemaakt voor een onderwijsgebouw in de bestaande omgeving. In het ontwerp is rekening gehouden met de complexiteit, fasering en de uitvoering hiervan. Het betreft een uitbreiding van ongeveer 3500 m2 aan het bestaande hoofdgebouw van ISH, een oorspronkelijk ontwerp van AtelierPro.
ish11.jpg
De International School heeft 1480 leerlingen, waarvan 500 op de Primary School. Dit grote leerlingenaantal maakt een goede logistiek onontbeerlijk. De nieuwbouw heeft daarom een eigen entreegebied gekregen, met een ruime ontvangsthal van waaruit de leerlingen zich verdelen over de verschillende ‘Year-gebieden’. De uitbreiding omvat 20 lokalen, een gymzaal, een speellokaal en een aula.
The International School kent een heel specifiek onderwijsprincipe. Het nieuwe gebouw speelt hierop in door een grote afwisseling van verschillende type ruimtes, geschikt voor de werkwijze van de school. Voornamelijk Year One (onderbouw) heeft een free-flow-area die bepalend was voor de plattegronden.

In functionele zin is er een koppeling met het bestaande hoofdgebouw gerealiseerd, zodat de Primary groepen die daar gehuisvest zijn, gebruik kunnen maken van de gymzaal, aula en entree van de uitbreiding.
ish02.jpg
ish03.jpg
ish04.jpg
ISH is een onderwijsomgeving waarin veiligheid centraal staat. Hierbij moet je denken aan diverse verkeersstromen en aan internationale veiligheidsaspecten. In het ontwerp van het gebouw en het terrein heeft dit een belangrijke rol gespeeld.
ish05.jpg
De ontwerpkeuzes zijn gemaakt in samenspraak met de gebruikers van de school. Het moest een bijzonder gebouw zijn met een eigen identiteit, maar die toch in verbinding staat met het bestaande hoofdgebouw. Er is gekozen voor andere kleuren en materialen. De gevels zijn van donker leisteen en de afgeronde hoeken zorgen voor een zachte uitstraling. De raamopeningen van de nieuwbouw verwijzen naar de ritmiek en verhouding van de bestaande ramen van het hoofdgebouw.
Opdracht
Architectonische opgave voor de uitbreiding en nieuwbouw van de International School of The Hague

Opdrachtgever
Stichting Het Rijnlands Lyceum

Adviseurs
IMd raadgevend adviseurs (constructie)
KVMC (installatie)
Multical (projectmanagement)
Winket (kostenadvies)

Uitvoering
Aarts Bouw

Periode
2017-2019

Fotografie
Michel Kievits