for99.jpg

Eenheid in diversiteit


Forum Reeshof Tilburg
Het Forum is een belangrijke schakel in de Tilburgse uitbreidingswijk Reeshof. Projectontwikkelaar Van der Weegen en woningcorporatie WonenBreburg schakelden DAT en Bedaux de Brouwer Architecten in voor het ontwerp.
for03.jpg
Het Forum is een multifunctioneel gebouw waarin maatschappelijke functies samenkomen zoals diverse woonvormen, winkels, een gezondheidscentrum en horeca. In de wijk van vooral losse woonblokken, is de kracht van het ontwerp dat eenheid (een bouwkundig accent in de wijk) en diversiteit (functies met eigen gezicht) zijn gecombineerd.

Qua formaat is het Forum in de woonomgeving prominent aanwezig. Als enig groot gebouw is het een ijkpunt in de buurt.
for11.jpg
for06.jpg
Het gevelontwerp is ritmisch met kleine onregelmatigheden die de aandacht trekken. Op maaiveldniveau is gezocht naar contact tussen binnen en buiten. Glas in plaats van blinde muren waardoor levendigheid op straatniveau ontstaat.
for88.jpg
for12.jpg
Stedelijk huiskamer
Het binnenplein is vormgegeven als huiskamer van de wijk. Hoge pleinwanden geven bezoekers de ervaring van een besloten ruimte.
Herkenbaar
Te midden van de huizenzee en een bescheiden station onderscheidt het Forum zich door zijn schaal en volume: een groot, herkenbaar gebouw in de wijk. De geleding van het bouwvolume en de diversiteit aan functies zorgen voor een afwisselende omgeving.

Verrijking voor het sociale leven
Wonen is de belangrijkste functie van de Reeshof. Met het Forum krijgt de wijk er o.a. horeca en een gezondheidscentrum bij. De mix van functies draagt bij aan de diversiteit en leefbaarheid van de wijk.
for01.jpg
datfor22.jpg
for10.jpg
131603083.jpg
for05.jpg
Opdracht
Stedenbouwkundige en architectonische opgave.
Ontwerp i.s.m. Bedaux de Brouwer Architecten.

Opdrachtgever
WonenBreburg en Van der Weegen Bouwgroep

Adviseurs
MTD (landschap)
Lievense (constructie)
Royal Haskoning (installaties)
Objectum (projectmanagement)

Uitvoering
Huybregts Relou

Periode
2004-2012

Fotografie
Michel Kievits