tho50.jpg

In Eigenheid Samen


Brede School Tholen
In Brede School Tholen zijn de functies die voor opgroeiende kinderen belangrijk zijn onder één dak bij elkaar gebracht. Het multifunctionele schoolcomplex is optimaal toegerust voor hedendaags, modern basisonderwijs en huisvest diverse ondersteunende functies. Vier basisscholen (De Eben Haëzerschool, De Regenboog, De Geluksvogel en Ter Tolne) maken onderdeel uit van de nieuwe Brede School, samen met de GGD, Bibliotheek, Juvent Jeugdzorg, Zo Kinderopvang, kinderfysio en logopedie.
tholen10.jpg
tholen04.jpg
tholen13a.jpg
tholen05.jpg
Eigen domein en samenwerking
De scholen kunnen in het nieuwe gebouw op diverse vlakken samenwerken, zonder dat ze hun eigen identiteit verliezen: “In Eigenheid Samen” is het motto dat we, samen met de scholen, bij het ontwerp hebben gehanteerd. De scholen hebben alle vier hun eigen karakteristiek op onderwijskundig en levensbeschouwelijk gebied.
In het ontwerpproces is zowel veel aandacht besteed aan de eigenheid van de scholen als aan de kansen die onderlinge samenwerking binnen het geheel biedt.
In de vormgeving van de verschillende schooldomeinen is de (onderwijs-)filosofie van de gebruikers goed afleesbaar. Dit varieert van een in de basis klassikaal geordende school tot een school met open “units”.
tholen17.jpg
tholen19.jpg
De aula, de bibliotheek en de docentenruimte worden gedeeld door alle scholen. Het algemene ontmoetingsplein verbindt alle gebruikers en is er voor alle gebruikers. Hier bevinden zich tevens de brede tribunetrappen.
tho021920x1200.jpg
Oud en nieuw
De Brede School Tholen bestaat gedeeltelijk uit nieuwbouw en gedeeltelijk uit een bestaand gebouw dat in 2007 is gebouwd als middelbare (technische) school. Het bestaande gebouw is ingrijpend getransformeerd ten behoeve van de nieuwe functie. Naast de noodzakelijke ruimtelijk functionele wijzigingen is de sfeer in het gebouw volledig veranderd: van “technisch doelmatig” naar warm en kindvriendelijk. De houten “bollen” in het hart van de Brede School zijn daarvan het sprekende voorbeeld.
tholen21.jpg
tholen06.jpg
tholen02.jpg
tholen14c.jpg
Open leergebied in Ter Tolne
Van het bestaande schoolgebouw zijn de bakstenen gevels gehandhaafd en zijn de vernieuwde luifels voorzien van wit stucwerk. In de nieuwbouw zijn dezelfde materialen toegepast maar is de balans tussen de materialen omgedraaid en is het witte stucwerk dominant ten opzichte van het metselwerk in de plint.

Een nieuwe warmtepompinstallatie met warmte-koude-opslag in de bodem maakt dat de scholen in het gebruik lage energielasten hebben.
tholen12d.jpg
Doorzicht vanuit De Regenboog naar het hart van De Brede School
tholen15c.jpg
Centrale ruimte geflankeerd door klaslokalen in De Eben Haëzerschool
tholen20c.jpg
tholen01.jpg
Rust in de ruimtes voor het Speciaal Onderwijs in De Geluksvogel
tholen22c.jpg
Buitenterrein
De Brede School ligt aan de rand van het stadje Tholen, in een zone met recreatieve functies zoals een zwembad en diverse sportvelden. Het buitenterrein rondom school biedt, in de vorm van een nieuw groot, avontuurlijk speelterrein, een mooie en gezonde aanvulling op de bewegingsvoorzieningen.
tholen03c.jpg
tholen23c.jpg
Opdracht
Architectonische opdracht voor de nieuwbouw en renovatie van Brede School Tholen

Opdrachtgever
Gemeente Tholen

Adviseurs
WSP (constructie)
Nelissen (installaties)
Winket (kostenadvies)
Bureau RIS (landschap)

Uitvoering
De Nijs Soffers

Periode
2015-2021

Fotografie
Michel Kievits