pop11.jpg

Ultieme transformatie


Brede school Poptahof Delft
De brede school Poptahof staat in het hart van de jaren ’60 wijk Poptahof in Delft. In het gebouw zijn vijf verschillende gebruikers gehuisvest, die allen betrokken zijn geweest bij het ontwerpproces: de openbare school de Omnibus, de protestants-christelijke Horizon, peuterspeelzaal SDP, tafeltennisvereniging DHC en het gemeentelijk sportbedrijf. Er is in het ontwerp tevens rekening gehouden met een buitenschoolse opvang.

De bestaande school is op de locatie gerenoveerd tot op nieuwbouw-niveau en is volledig geïntegreerd in de nieuwe brede school. Brede school Poptahof is een gebouw dat is afgestemd op zijn gebruikers. Zo heeft het gebouw verschillende ingangen voor de verschillende leeftijdsgroepen.
pop09.jpg
Op de bestaande locatie moest het schooloppervlak meer dan verdubbeld worden. Op het terreinoppervlak van 2.090 m² moest 2.562 m2 aan voorzieningen worden gerealiseerd, waaronder een dubbelhoge aula en een gymnastieklokaal. Om nog speelruimte rondom de school te behouden is de school in drie lagen gebouwd, waarbij de gymzaal op de tweede verdieping boven de aula is geplaatst. Hierdoor is het gebouw uitermate compact van opzet.
pop03.jpg
pop05.jpg
pop04.jpg
Multifunctioneel en flexibel
In het hart van het gebouw liggen op de begane grond de gezamenlijke functies: de aula en de speelzaal. Deze ruimten kunnen met behulp van een schuifwand tot één multifunctionele ruimte worden omgevormd. Handig bijvoorbeeld bij een toneelopvoering van de scholen of voor een themamiddag. Beide scholen en de peuterspeelzaal liggen rondom deze gemeenschappelijke functies. Tevens zijn deze gezamenlijke ruimten inzetbaar voor diverse welzijnsorganisaties die actief zijn in de omliggende wijk. De sportzaal met kleedruimtes en kantine (met uitzicht!) van de tafeltennisvereniging liggen op de 2e verdieping recht boven de aula.
pop08.jpg
pop02.jpg
Duurzaam
Poptahof is een schoolgebouw met een herkenbare verschijningsvorm. De nieuwbouw is op een reguliere wijze middels een staalskelet met houtskeletbouw gevels opgebouwd. De constructie van de oudbouw is gehandhaafd.
Het toepassen van een duurzaam installatieconcept zorgt ervoor dat het gebouw zeer energiezuinig is. Het gebouw heeft nauwelijks onderhoud nodig; de leien zijn onderhoudsvrij, de houten geveldelen moeten eens in de tien jaar worden behandeld. Interieurelementen zijn onderhoudsvrij en makkelijk schoon te houden.
In het ontwerp is rekening gehouden met het toepassen van een “vijfde gevel”, het groene dak, waar de omringende hoogbouw op uitkijkt.
pop66.jpg
pop01.jpg
Opdracht
Architectonische opdracht van de renovatie en nieuwbouw van een bestaande school naar 2 basisscholen, peuterspeelzaal, tafeltennis-en sportzaal en wijkfuncties

Opdrachtgever
Gemeente Delft

Adviseurs
Goudstikker de Vries (constructie)
Rienks Engineering (installatie)

Uitvoering
Blanksma
Van Delft (installatie)

Periode
2011-2014

Fotografie
Petra Appelhof