beu01.jpg

Vernieuwing beeldend gemaakt


Beukenflat Tilburg
De Beukenflat aan de Hart van Brabantlaan in Tilburg was een schoolvoorbeeld van rationele 60-er jaren woningbouw. 350 Appartementen, ontsloten via een middencorridor, eenduidig van type en architectonisch geduid door een balkonhek van stalen spijlen. Het complex was goed te bewonen maar leverde in architectonische zin geen kwalitatieve bijdrage aan het stadsbeeld van Tilburg langs een van de belangrijkste stadsassen.

Opdrachtgever WonenBreburg heeft ons de vraag gesteld bij de renovatie van het appartementengebouw een nieuw beeld te ontwikkelen wat ook als strategie kon worden gebruikt voor de toekomstige renovatie van de andere gebouwen aan de Hart van Brabantlaan. Daarmee kan de kwaliteit en het imago van deze stadsas tussen station en universiteit opgewaardeerd worden.
beu05.jpg
De Beukenflat voor de renovatie
Inventief
De balkons van de woningen waren ondiep en daardoor niet goed bruikbaar. Het beeld van het gebouw was onvoldoende om een stedelijke as te begeleiden. Door een balkonhek te ontwerpen als industrieel product, waarmee het mogelijk is het balkon met 30 cm te verbreden én een architectonische verandering te weeg te brengen, is met relatief beperkte financiële middelen en eenvoudige ingrepen een groot effect bereikt. De ontwikkelde hekwerken zijn door de Firma Versteeg als standaard in hun productscala opgenomen.
Speels
Het ontwikkelde hekwerk maakt het mogelijk een grafisch en architectonisch spel te spelen met de gevels van het appartementengebouw. Geïnspireerd door het computerspel Tetris is het monotone gebouw getransformeerd tot een levendig en 3-dimensionaal gebouw. De kenmerkende herhaling van het bestaande gebouw is doorbroken, nergens is een hiërarchie te ontdekken.

Allure
Het gerenoveerde gebouw geeft de Hart van Brabantlaan op deze plek een nieuwe kwaliteit. Dit is door de bouw van West Point nog versterkt. De gekozen middelen en architectuur zijn nieuw maar lijken aan te sluiten op de concepten uit de jaren 60. Transparantie, licht, grote maat en kleine maat geven een nieuw maar geen vervreemdend beeld. Na de renovaties van nog twee gebouwen, op basis van dit concept, heeft de Hart van Brabantlaan de allure gekregen die op deze plek van de stad gerechtvaardigd is.
beu02.jpg
De Beukenflat na de renovatie

“Een grafisch en architectonisch spel met de gevels”

beu44.jpg
Opdracht
Architectonische opdracht, renovatie van 350 appartementen

Opdrachtgever
WonenBreburg

Periode
1996-1998

Fotografie
Sybolt Voeten