wei01.jpg

Ambitieus en duurzaam


Weihoek Roosendaal
Het project, ontstaan uit een prijsvraag omtrent ecologisch bouwen, bevindt zich aan een natuurgebied op de rand van de uitbreidingswijk Weihoek te Roosendaal. Opdrachtgever NBU uit Etten- Leur, heeft hierbij hoog ingezet. Alle maatregelen in het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen zijn in het ontwerp van DAT opgenomen en uitgevoerd. Het plan omvat naast 24 eengezinswoningen, ook 12 appartementen en 8 patiowoningen.
Verkaveling, bezonning, compact programma, duurzaam materiaalgebruik, EPC waarden, seniorenlabel en politiekeurmerk maakten van deze opgave een ingewikkelde puzzel die met geijkte middelen niet meer oplosbaar bleek.
wei03.jpg
wei05.jpg
De aard van de opgave bleek uiteindelijk het begin van een proces wat heeft geleid tot een uniek project waarin beeld, volume, plattegrond en techniek niet langer vaste gegevens waren maar zijn ontstaan vanuit de diverse antwoorden die de opgave in zich heeft.
wei06.jpg
Opdracht
Architectonische opgave voor de nieuwbouw van 44 ecowoningen (24 eengezinswoningen, 12 appartementen en 8 patiowoningen)

Opdrachgever
Nederlandse Bouw Unie (NBU)

Periode
1999-2002

Fotograaf
Sybolt Voeten