ves03.jpg

Uitnodigende school in historisch stadscentrum


School Vest Dordrecht
Brede school Vest is een kindcentrum in de binnenstad van Dordrecht. Zeventien groepen basisonderwijs, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang zijn opgenomen in dit multifunctionele gebouw.

School Vest kent het principe van adaptief onderwijs. Kinderen worden uitgedaagd hun grenzen op een positieve manier te verleggen en hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te vergroten.
ves05.jpg
Het is een open gebouw met veel ruimte om te spelen en te leren buiten de muren van het groepslokaal. De niveauverschillen die in de locatie aanwezig zijn, geven veel ruimtelijke kwaliteit en sfeer in het gebouw.

De voorbouw van de school ligt aan een drukke route naar de oude binnenstad, de Blekersdijk. De gemetselde gevel van de voorbouw zoekt aansluiting met de verticale lintbebouwing op deze dijk. De achterbouw van de school ligt in een bouwblok waar tot voor kort bedrijfshallen stonden. School Vest is de eerste aanzet tot vernieuwing binnen dit bouwblok. De achterbouw bestaat uit een gemetseld volume met daarbovenop lichte, metalen sheddaken, refererend naar het voormalige industriële karakter van het binnengebied.
'The box'
In de school komt het bestaande hoogteverschil van de locatie tussen de voor- en achterbouw maximaal tot uitdrukking in de ruimtelijke, transparante hoofdentree. In het hart van deze ruimte staat ‘the box’, met daarin de mediatheek, als mysterieus en eigenwijs element.

Het oorspronkelijke karakter van de locatie wordt door hergebruik van glas-in-lood panelen in nieuwe taatsdeuren in herinnering gebracht.
ves06.jpg
ves08.jpg
ves07.jpg
ves04.jpg

“Ons schoolgebouw reflecteert onze visie op kinderen en onderwijs: het gebouw is open en speels, het nodigt uit om te ontdekken, om zelfstandig te werken en om te ontmoeten.”

ves11.jpg
Flexibiliteit
Flexibiliteit is gezocht in de afmetingen van de groepslokalen en de opzet van de school. Daarom is in deze school dan ook geen lange gang met aan weerszijden groepslokalen gemaakt, maar wat kleinere lokalen grenzend aan grote verwerkingsruimten. Hier kunnen de kinderen in kleinere groepjes zelfstandig activiteiten uitvoeren. De binnenpuien tussen lokaal en verwerkingsruimte zijn flexibel, zodat in de toekomst andere ruimteafmetingen gerealiseerd kunnen worden. De grote verwerkingsruimten worden zowel gebruikt door de school als door de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal. Omgekeerd maakt de school gebruik van de ruimte van de buitenschoolse opvang.
Gezamenlijk gebruik in één gebouw
Startpunt van het ontwerp was een ‘blauwdruk’ met daarin eisen en wensen samengesteld uit de bevindingen van diverse workshops tussen leerlingen, ouders en personeel van de school en het programma van eisen. In een nauwe samenwerking met de toekomstige gebruikers zijn door DAT diverse modellen ontwikkeld en keuzen gemaakt. Een eigen identiteit en toegankelijkheid voor de diverse gebruikers, gecombineerd met gezamenlijk gebruik in één gebouw, was de opgave.
ves09.jpg
ves01.jpg
Opdracht
Architectonische opdracht voor de nieuwbouw van een basisschool, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang

Opdrachtgever
School Vest en gemeente Dordrecht

Adviseurs
Lakerveld Ingenieurs- & Architectuurbureau BV Noordeloos
Adviesbureau G. Wickerhoff BV Krimpen a/d IJssel
Schreven's Bouwkosten Advies-buro BV Weert
Bouwadviesbureau van der Ven BV Ridderkerk

Periode
2011

Bijzonderheden
School Vest is genomineerd voor de Scholenbouwprijs 2013

Fotografie
Michel Kievits