pan012.jpg

Sluitsteen van buurtvernieuwing


Pannenhoef Kaatsheuvel
In 2000 was de jaren 70 wijk Pannenhoef toe aan vernieuwing. Het woonmilieu binnen de wijk was niet toekomstbestendig vanwege een gebrek aan uitstraling en differentiatie. In nauwe samenwerking met wijkbewoners heeft DAT - samen met Casade en Companen - een diagnose op wijkniveau gemaakt, een toekomstvisie gepresenteerd en een wijkplan vervaardigd. Samen werd geconcludeerd dat de selectieve sloop van 84 woningen op specifieke posities de wijk uitstralings- en verbeteringskansen zou geven, met impact op een groot gebied.
pan05.jpg
Op een centrale positie in de wijk is het nieuwe wijkpunt gerealiseerd, duidelijk zichtbaar en bruikbaar voor alle Pannenhoef-bewoners.
Naast wijkvoorzieningen bevat het nieuwe wijkpunt appartementen voor ouderen. Deze woningen zijn voorbereid op zorgverlening aan huis. Oudere bewoners zijn hierdoor in staat om binnen hun vertrouwde buurt (en netwerk), zelfstandig te blijven wonen.
De vrijkomende eengezinswoningen zijn door jonge gezinnen in gebruik genomen, een nieuwe impuls voor Pannenhoef.
De behouden woningen zijn ingrijpend gerenoveerd. Het monotone, zakelijke straatbeeld is getransformeerd naar een gedifferentieerd gevelbeeld met materiaalkeuzes die goed aansluiten op de belevingswereld van de bewoners.
pan10.jpg
De oude woningen voor de ingrijpende renovatie
pan02.jpg
De getransformeerde woningen
pan04.jpg
pan03.jpg
pan06.jpg

“Ook in die tijd waren we volop bezig met “de bedoeling” van de volkshuisvesting en hadden we oog voor duurzaamheid.”

Marco Matheeuwsen - Casade
Verwevenheid
Het multifunctionele wijkpunt biedt onderdak aan levensloopbestendige appartementen, een zorghotel, een medisch cluster en een brede school. De school is door de aanwezigheid van schoolwoningen flexibel in omvang; wanneer de school groeit, kunnen de woningen door de uitgekiende maatvoering worden omgezet tot lokalen en indien de school krimpt, kunnen de lokalen simpel worden omgezet tot woningen. De groene binnenhof is een ontmoetingsplek voor bewoners en speelplaats voor de peuters en kleuters van de school.

Inmiddels zijn functies in het nieuwe wijkpunt met elkaar verweven geraakt. Oudere bewoners helpen een handje in de brede school en leerlingen van groep 8 lopen (maatschappelijke) stage in het zorghotel.

Nieuw (w)ijkpunt
De multifunctionele accommodatie is gebouwd in het hart van de wijk. De differentiatie in het programma komt tot uiting in de gevels van het gebouw; geledingen en hoogteverschillen tussen de verschillende bouwdelen zorgen voor een aangename schaal.
0148812fotoschuifpuienb.jpg

"Wat het project Pannenhoef zo ​​bijzonder en waardevol maakt, is het feit dat de waarden die de Nederlandse woningbouw in het verleden internationaal bekend hebben gemaakt hier nog steeds in leven zijn: het creëren van een menselijke leefomgeving, het versterken van de gemeenschap en de oriëntatie van de architectuur op de menselijke schaal."Publicatie vertaald uit het duits "Neuer Wohnungsbau in den Niederlanden" - Konzepte, Typologien, Projekte
Opdracht
Stedenbouwkundige en architectonische opdracht: renovatie van 138 woningen en sloop van 84 woningen

Opdrachtgever
Casade Waalwijk

Adviseurs
Companen Arnhem

Uitvoering
Pennings

Periode
2001-2005

Bijzonderheden
Publicatie boek NAI, Jacqueline Tellinga "De Grote Verbouwing. Verandering van naoorlogse woonwijken."
Publicatie boek 'Neuer Wohnungsbau in den Niederlanden - Konzepte, Typologien, Projekte'
Leonard Schenk, Rob van Gool

Fotografie
Michel Kievits