kli01.jpg

Licht gebouw voor vernieuwend onderwijs


IKC De Klimboom Arnhem
Na een fusietraject van twee basisscholen binnen Flores Onderwijs werd het tijd voor een passende en vernieuwende huisvesting. Het bestaande gebouw waar beide scholen in gehuisvest waren voldeed niet meer aan de huidige eisen.

Na een architecten- en adviseursselectie is er een start gemaakt met het ontwerpteam. Het doel van de nieuwbouw is een IKC dat zowel in het gebouw als buiten het gebouw een goede leeromgeving biedt voor het huidige onderwijsconcept en dat over 20/30 jaar ook nog voldoet. Dit gaat dan om functionele ruimten voor de basisschool maar ook voor de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal.
kli02.jpg
kli04.jpg
Flexibiliteit
Het gebouw biedt flexibiliteit bij groei of krimp van het aantal gebouwgebruikers. Ook is het van belang dat het gebouw energiezuinig is, ofwel voldoet aan de BENG-normering, en een gezond en prettig binnenklimaat kent.

De ruimtelijke en constructieve structuur is zodanig dat het gebouw geschikt is voor diverse gebouwindelingen en daarmee voor diverse onderwijsvisies.
Tijdelijke huisvesting
Met het team van IKC De Klimboom is in een aantal workshops goed nagedacht over de specifieke eisen en wensen voor de nieuwbouw. Ook is de school in die tijd verhuisd naar de tijdelijke huisvesting, tegenover het bestaande gebouw. Een tijdelijke oplossing, waardoor de school al wel kon werken met het vernieuwende onderwijsconcept. In de tijdelijke huisvesting zijn namelijk een aantal wanden weggehaald om te testen hoe het is om in een meer open leeromgeving onderwijs te geven. En dit werkt!
kli03.jpg
kli08.jpg
kli09.jpg
kli11.jpg
kli10.jpg
kli06.jpg
kli07.jpg
Multifunctioneel
Het Kindcentrum bestaat uit vier clusters met ieder drie stamgroepen, twee peuteropvanggroepen, een speellokaal en een BSO. De school wil geen traditionele klaslokalen maar open ruimten, die met elkaar in verbinding staan zodat kinderen zich gemakkelijker kunnen ontwikkelen en opgroeien.

Binnen de kindvoorziening worden ruimten daarom ook multifunctioneel gebruikt. Kinderen zullen zich veel gaan verplaatsen in dit gebouw en dat stelt extra eisen aan het klimaatsysteem en de akoestiek in het gebouw.
kli55.jpg
Opdracht
Architectonische opdracht voor de nieuwbouw van een Kindcentrum bestaande uit een basisschool, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal

Opdrachtgever
HEVO i.o.v. Flores Onderwijs (voorheen Stichting DeBasisFluvius)

Adviseurs
Van de Laar (constructie)
Klictet (installatie)
ZRi (akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid)
HEVO (projectmanagement)

Uitvoering
BCP Bouw

Periode
2018-2020

Fotograaf
Ronald Auée