esd11.jpg

Ieder vak een eigen huis


Esdal College Klazienaveen
Conceptueel is de opgave voor het Esdal College in Klazienaveen te omschrijven als “huizen” rondom een centraal plein. De opgave is hiermee een vertaling geworden van het stedenbouwkundige principe van een kleine stad. Pleintjes en patio’s, verbonden door gangen, hechten de verscheidene huizen tot een geheel. Ieder ”huis” heeft zijn eigen vorm en uitstraling. De materialisatie van daken en baksteengevels zorgen voor de eenheid van het geheel. De diverse huizen, met eigen karakter en identiteit, zijn herkenbaar binnen het grote geheel.
esd77.jpg
esd06.jpg
Het Esdal College in Klazienaveen is een school voor Voortgezet Onderwijs en verzorgt een opleiding voor 665 leerlingen. Het onderwijsaanbod varieert van VO opleiding Havo tot VMBO/T en VMBO B/K, onderverdeeld in Techniek en Zorg& Welzijn.
esd05.jpg
esd08.jpg
Het onderwijsconcept bestaat uit een reeks “studiehuizen”. Dit zijn zelfstandige eenheden waarin een groep van 90 leerlingen onderwijs krijgt en ook zelfstandig werkt. Deze clustering door middel van studiehuizen zorgt er voor dat de, in aanzet, grote school een aangename schaal heeft. Leerlingen lopen niet verloren in het grote geheel. Naast deze studiehuizen zijn er een aantal praktijklokalen voorzien. Er zijn diverse ruimten voor sport en creatieve vakken, zoals muziek en handvaardigheid. Daarnaast zijn er ruimten voor bèta vakken, zoals biologie en natuur/scheikunde en praktijklokalen voor techniek en zorg. De openbare bibliotheek is aan het gebouw toegevoegd, hetgeen uiteraard een meerwaarde is voor de studenten en voor de dorpsgemeenschap.

“Ook wij zijn nog steeds trots op onze school en het mooie gebouw waarin we iedere dag mogen werken. Nog altijd krijgen we veel complimenten over het gebouw. Dat betekent dat jullie het goed gedaan hebben!”

Gerrie Benes - Esdal College
esd03.jpg
esd04.jpg
Binnen het Esdal College wordt getracht de talenten van de leerlingen zichtbaar te maken: een uitgangspunt dat in het concept van het plan verder is uitgewerkt, door de praktijklokalen voor iedereen zichtbaar te maken en door expositievoorzieningen te integreren in het gebouw.
esd02.jpg

“Gelukkig begeleidt DAT ons nu ook bij de nieuwbouw van een andere locatie van het Esdal College en bij de aanbouw van een basisschool bij het gebouw in Klazienaveen.”

Gerrie Benes - Esdal College
Opdracht
Architectonische opdracht

Opdrachtgever
Stichting Esdal College

Adviseurs
Adviesbureau Sijperda-Hardy (installatie en bouwfysica)
Pieters (constructie)
ICS adviseurs

Uitvoering
Giesbers Wijchen

Periode
2012-2015

Fotografie
Ronald Auée