wat11.jpg

Krachtig ensemble van oud en nieuw


Brede school Waterhoef Oisterwijk
Een klein en tot gemeentelijk monument verklaard klooster en de richtlijnen voor een duurzame, groene en frisse school vormden het uitgangspunt voor de bouw van de Brede School in de dorpskern van Oisterwijk. DAT heeft een ensemble van kleine gebouwen ontworpen die vloeiend opgaan in het historische straatbeeld en geschikt zijn voor de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het onderwijs.
wat03.jpg
Nieuwbouw past zich aan klooster aan
De grootste uitdaging van de opdracht was de omvangrijke nieuwbouw niet het karakteristieke klooster te laten overstemmen. Daarom hebben we de volgende ontwerpkeuzes gemaakt: het ontwerpen van een ensemble van meerdere kleinschalige gebouwen als onderdeel van het klooster; het op gelijke hoogte brengen van de langskappen van de nieuwe klaslokalen als het bestaande klooster; het inspireren van de gevelopeningen op de ramen van het klooster; het bedekken van daken, die zich als het ware om de volumes heen vouwen, met donkere dakpannen.
Aan dit enigszins moderne en strenge aspect is een kinderlijke twist gegeven door de kopse wanden te bekleden met felgekleurde houten latten.
wat13.jpg
wat09.jpg
wat07.jpg
Natuurlijke levensloop
In de toewijzing van de functies aan de diverse gebouwen heeft DAT een natuurlijke levensloop verwerkt. Het kinderdagverblijf is gevestigd in het oude klooster. De peuterspeelzaal is gesitueerd in de verbindingsgang tussen het monumentale klooster en de nieuwe gebouwen en in deze nieuwe gebouwen liggen de lokalen voor de basisschool en de gymzaal. Zo vormt het geheel een natuurlijke opstap van kinderdagverblijf naar basisschool.
wat08.jpg
wat05.jpg
Frisse school met een bijzondere dakfunctie
Om de luchtkwaliteit in de klaslokalen te waarborgen, heeft DAT gekozen voor natuurlijk ventilatie voor elk lokaal; dit heeft geleid tot speciale ventilatieroosters die in de raamkozijnen verwerkt zijn. Op deze manier is een verlaagd plafond niet nodig, blijft de totale hoogte van de school beperkt en worden dakinstallaties vermeden. Het dak van de gymzaal kan daardoor volledig begroeid zijn en het dak van de verbindingsgang kan fungeren als dak-leertuin.
School die klaar is voor de toekomst
Voor het interieur is een afwisseling van speelse en neutrale kleuren gekozen. Er zijn schuifwanden geplaatst die het mogelijk maken de klaslokalen in grotere ruimten te veranderen: de wanden van de klaslokalen naar de gang zijn half open te zetten en de wanden tussen twee lokalen in kunnen volledig open. Op deze manier kan er van vier lokalen één groot onderwijslokaal gemaakt worden en is de school toegerust voor de huidige en toekomstige onderwijsontwikkelingen.
wat04.jpg
wat66.jpg
wat12.jpg

“De Waterhoef is een voorbeeld van hoe duurzaamheidsambities
en onderwijs prima samen kunnen gaan.”

Joop van Hezik, wethouder gemeente Oisterwijk
130133551
Film over de ervaring van de gebruikers door Scholenbouwatlas i.o.v. Atelier Rijksbouwmeester
wat02.jpg
Opdracht
Architectonische opdracht van de verbouw van een bestaand pand en nieuwbouw. Het programma bestaat uit een basisschool, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, kantoorruimte en gymzaal.

Opdrachtgever
Gemeente Oisterwijk

Adviseurs
W/E adviseurs Eindhoven
Uticon Eindhoven
Adviesbureau Tielmans Eindhoven
Elings Landschapsarchitecten Heeswijk-Dinther
Laride Veldhoven

Periode
2008-2011

Bijzonderheden
De Waterhoef is genomineerd voor Scholenbouwprijs 2013
De provincie Noord-Brabant heeft dit project aangeduid als voorbeeldproject Frisse Scholen

Fotografie
Petra Appelhof