rie04.jpg

Bewezen duurzaamheid Brede School De Vonder in Riel


dec '19

Deze door DAT ontworpen Brede School is inmiddels twee jaar geleden opgeleverd. Reden om eens na te vragen of de innovatieve klimaatvloer de verwachtingen op het gebied van comfort en duurzaamheid heeft waargemaakt. We zijn dan ook erg blij met de reactie van directeur Jan Smits, die aangeeft dat de gebruikerservaringen heel positief zijn! De kinderen werken in een prettig klimaat en dat heeft zijn weerslag op hun concentratie en fysiek welbevinden. Ouders en leerkrachten constateren dat het gebouw in de zomer zelfs bij tropische temperaturen aangenaam koel is. En zeker vermeldenswaardig is dat de zonnepanelen inmiddels 60.000 kWh aan energie hebben opgewekt en dat de CO2-uitstoot met 30.000 kilo is verminderd.

Meer over Brede School De Vonder in Riel