scha01.jpg

Open plan met lange zichtlijnen


Schaepmanlaan Oss
Een stedelijke ontsluitingsweg in een 60er jaren woonwijk De Ruwaard in Oss kreeg door dit plan een nieuwe identiteit. Na sloop van een aaneengesloten wand van appartementengebouwen kwam er een gebied vrij dat is opgedeeld in twee zones. Westelijk een parkzone, aansluitend op het achterliggende park. In deze parkzone is tot aan de Schaepmanlaan veel openbaar gebied en relatief weinig bebouwing. Oostelijk is een "strip" van vrijstaande bebouwing en bestaand groen in een hogere dichtheid. Het totale plan oogt open terwijl de woningdichtheid ten opzichte van de oorspronkelijke bebouwing is toegenomen. Het park en de strip maken een bijzonder woongebied. Zichtlijnen, prachtige bestaande boomgroepen, wisselende taferelen zowel vanuit de woningen als vanuit de omgeving, winkelvoorzieningen in de directe nabijheid en een uitstekende bereikbaarheid maken de Schaepmanlaan tot een fijn woongebied.
scha02.jpg
Sloop oude complex
De Schaepmanlaan in Oss was gerealiseerd als een sociaal woningbouwcomplex in het begin van de jaren 60. Het complex bestond uit kleine portiekwoningen van plusminus 70 m2 BVO. In totaal 216 woningen bevonden zich in een gesloten rij langs de Schaepmanlaan. De totale lengte van het bouwblok was 950 meter. Achter de woningen bevond zich een smalle groenstrook van 16 meter breed. Het bouwplan sloot een achterliggende woonwijk fysiek af van de stadsontsluitingsweg. De woningen zijn in 1993 gesloopt. Zij voldeden niet meer aan de gewenste woonkwaliteit waarbij vooral de oppervlakte van de woning, de zeer slechte onderlinge geluidsisolatie en de vochtproblematiek de doorslag gaven. Daarnaast was er binnen het complex sprake van overlast en criminaliteit.
Eengezinswoningen A
Tussen de bestaande woningen en de groenvoorziening van de strip zijn eengezinswoningen geplaatst. In groepjes van vijf woningen, onderling verbonden door de tussenliggende groenvoorziening, vormen deze gebouwen de zuidrand van de strip. De woningen zijn zo gesitueerd dat zij uitzicht hebben tot over de Schaepmanlaan en zodanig dat de ruimten tussen de woningen de zichtlijnen vanuit de appartementen vrijhouden.

In de architectuur is het individuele karakter van de woning nadrukkelijk geaccentueerd, in contrast met de collectieve appartementengebouwen in de groenstrook.
scha03.jpg
scha07.jpg
Appartementen B
Direct aan de Schaepmanlaan staan drie langgerekte bouwvolumes die het hoofdritme van de strip bepalen. De gebouwen zijn alzijdig uitgewerkt. De woningtypen zijn zodanig ontwikkeld dat met name de koppen van de bouwvolumes woonoriëntaties hebben. Door de verschoven positie van de bouwvolumes ontstaan vanuit de woningen lange zichtlijnen tot ver over de Schaepmanlaan. De positie van deze woningen garandeert op deze wijze sociale controle over de parkeervoorzieningen en de toegangen van de overige gebouwen.
Appartementen C
Tussen de langgerekte gebouwen in de strip zijn twee aan twee urban villa’s geplaatst. Aan de Schaepmanlaan-zijde hebben deze gebouwen een abstracte, dichte gevel waarin slechts de entree van de gebouwen afleesbaar is. Tussen de langgerekte bouwvolumes bepalen deze gesloten vlakken de stedenbouwkundige maat. De urban villa’s bevatten vijf woningen per laag, waarbij uitzicht vanuit de woningen over het openbare gebied een belangrijk ontwerpitem is geweest. De combinatie van de kleine bouwvolumes met de langgerekte bouwvolumes zorgt voor een diversiteit in de maat van het openbare gebied.
scha06.jpg
scha15.jpg
scha04.jpg
Verduurzaming
Op dit moment maakt DAT voor opdrachtgever BrabantWonen een plan om dit bijzonder project voor de toekomst te verduurzamen.
Opdracht
Stedenbouwkundige en architectonische opdracht

Opdrachtgever
BrabantWonen en gemeente Oss

Periode
1995-2000

Fotografie
Michel Kievits