pan01.jpg

Verrassend woonconcept voor senioren en starters


Pannenschuur Oisterwijk
De woningen bevinden zich in de uitbreidingswijk Pannenschuur, aan de rand van de gemeente Oisterwijk. Vanaf 2010 wordt er gewerkt aan de groei van de wijk. Het nieuwe hart dat ontstaat bij de vergroting van de wijk wordt gevormd door een langgerekt park, dat tevens fungeert als wadi. Het programma voor de wijk bestaat vrijwel volledig uit laagbouwwoningen, bedoeld voor gezinnen. In het beeldkwaliteitsplan zijn voor de woningen die grenzen aan het park wit gekeimde gevels voorgeschreven.

Binnen dit kader is DAT door woningstichting Leystromen benaderd om 16 woningen te ontwerpen in de sociale huursector. De doelgroep wijkt af van de rest van de wijk en bestaat uit starters en senioren. Zowel het stramien als de envelop van het stedenbouwkundig plan zijn in beginsel ongeschikt om in te vullen met gelijkvloerse woningen voor senioren. Om die reden heeft DAT twee woningtypes ontwikkeld, waarbij - binnen een dubbele beukmaat - een starterswoning op een seniorenwoning wordt gestapeld.
pan02.jpg
pan55.jpg
pan05.jpg
Privacy en uitzicht
De seniorenwoningen hebben het volledige woonprogramma op de begane grond. De doorzonwoonkamer grenst aan de achterzijde aan een 10 meter brede tuin. In de starterswoning op de verdieping zijn alle verblijfsruimtes gesitueerd rondom een dakterras, dat zich aan de parkzijde bevindt. Doordat de woningen zich van elkaar af richten, genieten ze beide van rust, uitzicht en privacy.

Gedistingeerd uiterlijk
De woningen zijn onderdeel van de straatwand die de begrenzing vormt van het park. Het eenvoudige gevelbeeld is bedoeld als rustige achtergrond voor het groen. De nauwkeurige detaillering verleent de woningen een mate van elegantie die de reguliere sociale woningbouw voorbij streeft.
pan04.jpg
Opdracht
Architectonisch ontwerp voor de nieuwbouw van 8 riante seniorenwoningen en 8 ruime starterswoningen

Opdrachtgever
Leystromen

Uitvoering
Bouw- en aannemingsbedrijf Edward Ansems

Periode
2008-2012

Fotografie
Petra Appelhof