got04.jpg

Wonen in een park met Muurpartituur


Gotenpark Tilburg
Het ontwerp voor het Gotenpark is via een uitgesproken interactief ontwerpproces tot stand gekomen: vanaf het eerste moment hebben opdrachtgever, architect, landschapsarchitect, kunstenaar en constructeur/ geluidadviseur samen gewerkt aan integrale oplossingen. Het planresultaat is meer geworden dan de som der delen.
got66.jpg
Het voormalige openluchtbad aan de Friezenlaan
Het beschikbare terrein van het voormalige openluchtzwembad is ingesloten door diverse woonbuurten maar wordt aan de zuidzijde begrensd door de Baroniebaan, voorheen de autoweg tussen Tilburg en Breda, inmiddels een belangrijke verkeersader binnen Tilburg. Grenzend aan het Gotenpark wordt de lawaaiige Baroniebaan aan beide zijden geflankeerd door brede groenstroken met overwegend laagbouw.
got03.jpg
Ons plan voor het Gotenpark voorziet in eengezinswoningen aan de Baroniebaan die de geluidwering voor het gehele plangebied tot stand brengen door het trapsgewijs toepassen van een drietal elementen: een vrij gevormde muur (kunstwerk) met een hoogte van drie meter, een glazen terrasbalustrade op de eerste verdieping en daarboven vrijhangende gevelbekleding.

Toegepaste kunst
Kunstenaar Henk Eikenaar heeft, samen met ons bureau, het ontwerp gemaakt voor de Muurpartituur, de golvende geluidwerende muur langs de Baroniebaan. De perforaties zijn met kleurrijk glas bezet en verwijzen naar middeleeuws notenschrift.
got08.jpg
got07.jpg

“Die Entwurfsmaxime, nicht ein Maximum an Wohnungen, sondern ein Maximum an Qualität zu erzeugen, sorgt für eine entspannte Atmosphäre”

Publicatie in 'Das niederländischen Reihenhaus', auteur: Rob van Gool, Lars Hertelt, Frank-Bertolt Raith, Leonhard Schenk
got01.jpg
got02.jpg
Slim eigendom geeft ontwerpkansen
Het behoud van het groene karakter van het terrein is het uitgangspunt van het ontwerp. De aanwezige bomen zijn behouden, de voormalige ligweide is, inclusief de omringende haag, onderdeel van het nieuwe park. Het bomendak boven de voormalige fietsenstalling is opgenomen in de nieuwe openbare ruimte. De langgezette waterpartij verwijst naar het oorspronkelijke zwembad. De oorspronkelijke bestrating van natuursteen keien is hergebruikt.

De nieuwe woongebouwen zijn zoveel mogelijk aan de rand van het terrein gesitueerd zodat er ruimte is voor een intiem park. Het park heeft een openbaar karakter maar is eigendom van alle bewoners. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Deze vorm van eigendom en beheer heeft het mogelijk gemaakt extra kwaliteit aan te brengen in de inrichting van de buitenruimte.
got05.jpg
Diversiteit is duurzaam
Aan de zuid- en westzijde grenzen de eengezinswoningen met de voorgevel aan het centrale park, de bestaande bomen zijn onderdeel van de privé achtertuinen.

Twee rijen met grondgebonden woningen begrenzen het park. Drie vrijstaande appartementengebouwen hebben een alzijdige oriëntatie; de bouwhoogte varieert van drie tot vijf bouwlagen. De woongebouwen kennen diverse woningtypen zodat jonge en oudere bewoners een woonplek vinden in het Gotenpark: een duurzaam woonmilieu.
Opdracht
Architectonische en stedenbouwkundige opdracht: 34 grondgebonden woningen en 98 appartementen

Opdrachtgever
Van der Weegen Bouwgroep

Adviseurs
Karres+Brands (landschap)
Henk Eikenaar (kunstenaar)
Goudstikker-de Vries (constructie/ geluid)

Uitvoering
Van der Weegen Bouwgroep
Remmers

Periode
1995-2001

Bijzonderheden
Het plan Gotenpark behoorde in 2004 tot de eindnominaties van de Gouden Pyramide en heeft in 2004 de Omgevingsarchitectuurprijs (OAP) gewonnen.
Publicatie in 'Das niederländischen Reihenhaus', auteur: Rob van Gool, Lars Hertelt, Frank-Bertolt Raith, Leonhard Schenk.

Fotografie
Michel Kievits