ald22.jpg

Maatschappelijk hart in heuvellandschap


BMV Aldenhof Hoensbroek
De afkorting BMV staat voor Brede Maatschappelijke Voorziening. Het gebouw voor de BMV heeft een belangrijke positie aan het nieuwe Aldenhofpark, dat het centrum is van de stedelijke herstructurering in dit deel van Hoensbroek, gemeente Heerlen. De BMV is een cruciale schakel binnen de herstructurering en kenmerkt zich door gevarieerd gebruik:
kinderdagopvang; buitenschoolse opvang; een school; sport zowel ten behoeve van de school als ten behoeve van de buurt; wijkfuncties en gezondheidszorg.
ald04.jpg
Stedenbouwkundige eenheid
De bouwmassa van de BMV is aan de zuidzijde sterk geleed, zodat het gebouw zich mooi voegt naar het park. De witte kleur van het gebouw komt terug in de nieuwe woningen rondom het park. Het gebied vóór de BMV wordt geheel autovrij. Kiss & Ride vindt plaats naast het gebouw. De BMV maakt gebruik van een deel van het park ten behoeve van een speelplaats voor de kinderen: hiervoor is een speciale zone afgeschermd. De bestrating van het park loopt door in de twee hoven van de BMV en wordt bovendien letterlijk doorgezet in de plint van het gebouw. Park en BMV worden daarmee een hechte eenheid.
aldenhof33.jpg

“Heel mooi gelukt en een sereen, helder beeld. Wat een prachtig gebouw is het!”

Doenja - Jadoen procesmanagement
Kleinschalige clusters
De plattegrond van het gebouw bestaat uit drie clusters, die door middel van een hoge “binnenstraat” met elkaar zijn verbonden. Tussen de clusters bevinden zich twee hoven. Een toren markeert de entree van de BMV. Naast de toren bevindt zich een brede buitentrap, die het Aldenhofpark verbindt met een hoger gelegen boomgaard aan de achterzijde van de BMV, die tevens dienstdoet als leertuin voor de leerlingen. Tijdens buitenmanifestaties functioneert de trap als tribune. De entreehof vormt een klein terras dat direct grenst aan de ontmoetingsruimte van de BMV.
ald88.jpg
ald06.jpg
Doorlopende leerlijn
Voor de kindfuncties binnen de BMV is het principe van een doorlopende leerlijn toegepast: van Kinderdagverblijf en Peuterspeelzaal naar basisschool. Deze leerlijn is in de ruimtelijke opzet van het gebouw te herkennen.

De school is geclusterd in overzichtelijke eenheden: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De lokalen in deze clusters zijn gegroepeerd rondom een leerplein. Lokalen en leerplein zijn door middel van brede schuifdeuren met elkaar verbonden. Op deze manier is klassikaal, in groepjes en individueel lesgeven mogelijk.
Duurzaamheid, Flexibiliteit en Frisse School
De duurzaamheid van de BMV is gedurende het hele ontwerpproces gemonitord via de GPR-methode en haalt een gemiddelde score van ruim een 8. Het onderwijsgedeelte van het gebouw voldoet aan de eisen voor een Frisse School Klasse B. Er is veel aandacht besteed aan een gezond binnenklimaat, zoals het akoestisch comfort van de ruimtes.

De bouwstructuur is constructief en installatietechnisch zo flexibel uitgevoerd zodat veranderingen van de plattegrond eenvoudig te realiseren zijn.
ald09.jpg
ald05.jpg
Re-Use
Van de oude flatgebouwen, die eens stonden op de plek van de BMV, zijn nog bruikbare onderdelen ingepast in het ontwerp. Zo doen de oude balkondeuren dienst als kastdeuren in de nieuwe leslokalen en zijn de oude balkonhekken een nieuw leven begonnen als de begrenzing van het park en de speelplaats.

Samenwerken binnen de BMV
De wil tot onderlinge samenwerking tussen de diverse partners van de BMV heeft geleid tot een intensief ontwerpproces, waarbij alle partners hun inbreng hebben gehad. De BMV is daarmee meer dan de som der delen geworden. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de mensen die werken binnen de dagbesteding van welzijnsorganisatie Radar: een deel van hun tijd werken zij als “host” in de BMV.
ald01.jpg
Opdracht
Architectonische opdracht voor de nieuwbouw van een Brede Maatschappelijke Voorziening

Opdrachtgever
Gemeente Heerlen

Adviseurs
B+B en Buitenom (landschap)
Brekelmans (constructie)
Nelissen ingenieursbureau b.v. (installaties)
Jadoen (procesmanagement)

Uitvoering
Wijnen

Periode
2013-2015

Fotografie
Ronald Auée