bal11.jpg

Mini maatschappij onder één dak


BaLaDe Waalwijk
BaLaDe staat voor de wijken Baardwijk, Laageinde en De Hoef in Waalwijk. In BaLaDe komen gebruikersgroepen van uiteenlopende leeftijden bij elkaar. Het gebouw heeft een breed scala aan maatschappelijke functies: leven, werken, wonen en zorg. Zo vormt het een maatschappij in het klein. In een kruisvorm wordt het grote volume van BaLaDe een onderdeel van het landschap. Het gebouw kent een open structuur, verschillende entrees en een flexibele invulling van de ruimte. Het gebouw nodigt uit tot ontmoetingen.
bal07.jpg
In 2004 gaf Cofier Bouwontwikkeling ten behoeve van Casade Woondiensten in Waalwijk de opdracht om een gebouw te ontwerpen waarin allerlei functies samen komen. BaLaDe biedt onderdak aan onder meer een basisschool, huisartsenpost en maatschappelijk werk.

Naast een grand café op de begane grond, ligt het zwaartepunt van de functies op zorg, wonen en onderwijs. BaLaDe huisvest in totaal veertien partijen, waaronder RIBW Midden Brabant (begeleid wonen), MEE Brabant Noord (zorg), Juvans (maatschappelijk werk), Thebe Thuiszorg, Mikz Kinderopvang, Basisschool Baardwijk en ROC Tilburg.
Kruisvorm
Het ontwerp van BaLaDe is een asymmetrische kruisvorm. Die suggereert de dwarsverbanden die mensen binnen BaLaDe met elkaar leggen.

Volop groen
Tussen de poten van de kruisvorm van het gebouw is er volop ruimte voor groen. Een omgeving waarin mensen de rust of juist elkaar kunnen opzoeken.
bal08.jpg
bal06.jpg
Boekenkast
Het gevelontwerp weerspiegelt de diversiteit aan functies in BaLaDe. Vormen en materialen wisselen elkaar schijnbaar willekeurig af. Zoals in een boekenkast, een grote diversiteit aan onderdelen die samen een vertrouwd geheel vormen.
bal02.jpg
bal04.jpg
bal05.jpg
Opdracht
Stedenbouwkundige, architectonische en interieur opdracht

Opdrachtgever
Cofier Bouwontwikkeling t.b.v. Casade Waalwijk

Adviseurs
Rienks Engineering
Unica installatietechniek
Goudstikker de Vries

Uitvoering
Dura Vermeer

Periode
2004-2010

Bijzonderheden
Publicatie BaLaDe in de Architect

Fotografie
Michel Kievits