DATtho85A.jpg

Uitbreiding en renovatie Brede School Tholen gereed


jun '21

Brede School in Tholen is opgeleverd! De gehele interne vernieuwing van het bestaande gebouw De Westerpoort, een voormalige VMBO-school, inclusief een forse uitbreiding is gerealiseerd.

Alle functies, die voor opgroeiende kinderen belangrijk zijn, zijn bij elkaar gebracht en vind je allemaal onder één dak. Dat geeft een enorme meerwaarde. Het toekomstbestendige schoolcomplex is volledig toegerust voor hedendaags, modern basisonderwijs en huisvest bovendien diverse ondersteunende functies. Vier basisscholen (De Eben Haëzerschool, De Regenboog, De Geluksvogel en Ter Tolne) maken onderdeel uit van de nieuwe Brede School, samen met de ketenpartners GGD, Bibliotheek, Juvent Jeugdzorg, Zo Kinderopvang, kinderfysio en logopedie. De scholen kunnen in het nieuwe gebouw op diverse vlakken samenwerken, zonder dat ze hun eigen identiteit verliezen: “In Eigenheid Samen” is het motto dat we, samen met de scholen, bij het ontwerp hebben gehanteerd.

Voor de Brede School is de gemeente Tholen onze opdrachtgever en heeft Marsaki het projectmanagement tijdens het ontwerp uitgevoerd. Aannemer van het project is bouwbedrijf De Nijs Soffers. WSP, Nelissen en Winket zijn onze ontwerpteampartners.

DAT wenst alle kinderen, leerkrachten, medewerkers en alle andere gebruikers veel plezier in hun nieuwe gebouw!