tho01.jpg

Start bouw Brede School in Tholen


apr '20

De gemeenteraad van Tholen heeft donderdagavond 16 april ingestemd met de realisatie van de Brede School Tholen. Nog voor het eind van de maand zal de bouw van start gaan. Het plan van DAT voorziet in een gehele interne vernieuwing van het bestaande gebouw De Westerpoort, een voormalige VMBO-school, inclusief een forse uitbreiding.

Het complex is straks volledig toegerust voor hedendaags, modern basisonderwijs en huisvest bovendien diverse ondersteunende functies. Vier basisscholen (De Eben Haëzerschool, De Regenboog, De Veste en Ter Tolne) gaan onderdeel uitmaken van de nieuwe Brede School, samen met de ketenpartners GGD, Bibliotheek, Juvent Jeugdzorg, Zo Kinderopvang, kinderfysio en logopedie. De scholen kunnen in het nieuwe gebouw op diverse vlakken samenwerken, zonder dat ze hun eigen identiteit verliezen: “In Eigenheid Samen” is het motto dat we, samen met de scholen, bij het ontwerp hebben gehanteerd.

Voor de Brede School is de gemeente Tholen onze opdrachtgever en heeft Marsaki het projectmanagement uitgevoerd. Aannemer van het project is bouwbedrijf De Nijs Soffers.
Samen met onze ontwerpteampartners (Lievense | WSP, Nelissen en Winket) volgen we de bouw op de voet!