perspectiefnieuwbouwMolenlandenA1920.jpg

Huisvesting gemeente Molenlanden een stap dichterbij


okt '20

Op 27 oktober stemde de raad in met het voorstel van DAT architecten voor de nieuwe huisvesting van de gemeente Molenlanden. Het besluit gaat over verbouwing van De Spil en nieuwbouw voor binnen- en buitendienst. Het nieuwe gebouw is verankerd in het karakteristieke polderlandschap.

Op 1 januari 2019 zijn de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden gefuseerd tot de gemeente Molenlanden. In 2018 is besloten om nieuwe huisvesting te bouwen. De nieuwbouw bestaat uit een werklocatie voor de binnen- en buitendienst en het college.

Het dorpshuis De Spil wordt verbouwd. In De Spil komt een centrale horecavoorziening, de raadzaal, een servicepunt en ruimtes voor de medewerkers van het sociaal team. Met de huidige en toekomstige gebruikers van de nieuwbouw en De Spil is nagedacht over het ontwerp. Belangrijk uitgangspunt is dat de huidige ‘grote zaal’ beschikbaar blijft voor ‘dorpsactiviteiten’.

Om een zo goed mogelijke verbinding met De Spil te krijgen, is besloten de nieuwbouw zo dicht mogelijk bij het dorpshuis te bouwen.

Het ontwerp voor de nieuwbouw gaat uit van een flexibele indeling. Het gebouw wordt uiterst duurzaam gebouwd.

Samenwerkende partijen: ICS adviseurs (projectmanagement), Lievense | WSP (constructie), Schreven's Bouwkosten Advies-buro, ingenieursburo Linssen (installatie-advies nieuwbouw), Sweegers en de Bruijn (duurzaamheidsadvies De Spil).