woningen Admiraliteitslaan

‘s-Hertogenbosch, (2010-2015)
In ’s-Hertogenbosch zijn aan de Admiraliteitslaan nieuwe flats gerealiseerd. Waar in 2007 nog de eerste van de vijf bestaande galerijflats werd gerenoveerd, werden er twee nieuwe flats opgeleverd. De wijk De Kruiskamp in ’s-Hertogenbosch is een typische na-oorlogse wijk met gegroepeerde, repeterende woningen. Groene buffers scheiden de wijken en kleine voorzieningen zoals winkels en scholen liggen geclusterd langs de hoofdverkeersaders. De Kruiskamp ligt vlakbij het centrum van ’s-Hertogenbosch . Het aandeel koopwoningen is er laag. De woningcorporaties BrabantWonen en Zayaz beheren het grootste gedeelte van de woningvoorraad. Er speelden problemen op gebied van onder meer leefbaarheid en vergrijzing. De woningcorporaties werkten daarom samen met onder meer de gemeente een plan uit om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren en de kwaliteit van wonen te verhogen. Renovatie alsmede aanpassingen aan de te renoveren woningen en het toevoegen van andere woningtypen moesten de wijk aantrekkelijker maken. De galerijflats zijn hier een goed voorbeeld van. In eerste instantie zou de derde flat gerenoveerd worden. Echter heeft een meerderheid van de bewoners aangegeven alsnog de voorkeur te hebben voor sloop en nieuwbouw. Op dit moment wordt gekeken wat er op deze locatie teruggebouwd kan worden.
deel deze pagina via:
TwitterFacebookLinkedIn

opdrachtgever
Brabant Wonen

team
Theo van Esch, Jeanine van der Vlliet, Daan Smulders

1272556.jpg
1382101.jpg
1385705.jpg
1382090.jpg
1391034.jpg
1388659.jpg
PA070033.jpg
1272571.jpg
1382078.jpg
1391079.jpg
1391092.jpg
presentatie_flat_4_en_5_wel.jpg
08724_Admiraliteitslaan_datasheet02.jpg
art_impressionjpg.jpg
20140109_vergelijk_2a.jpg
oude_flat.jpg
kaartweergavechronologie