Weihoek

Weihoek Roosendaal Roosendaal, (1999-2002)
De bouwopgave van het project Weihoek is ontstaan na het winnen van een besloten prijsvraag uitgeschreven door de Gemeente Roosendaal. De opdrachtgever, NBU uit Etten- Leur, heeft hierbij hoog ingezet. Alle maatregelen als vermeld in het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen zijn in dit bouwplan opgenomen en uitgevoerd. De in de opgave vastgelegde verkaveling was niet in alle opzichten duurzaam. Een aantal woningen is georiënteerd op de noordzijde wat voor het gebruik van passieve zonnewarmte niet voordelig is. Het verplicht programma bevatte naast eengezinswoningen ook appartementen en patiowoningen. Gezien de complexiteit van de opgave (de grote hoeveelheid eisen en de verkaveling) was het niet mogelijk om architectonisch te refereren aan bekende typen of beelden. Het plan heeft dan ook veel vernieuwende zaken opgeleverd waaronder het unieke beeld en het materiaalgebruik.
deel deze pagina via:
TwitterFacebookLinkedIn

Inventief

Door de voorgeschreven verkaveling en het voorgeschreven profiel van de woningen was het niet mogelijk om op alle bebouwingsstroken zonnecollectoren aan te brengen. Een aantal dakvlakken liggen immers noord georiënteerd. De collectoren zijn geplaatst op zeer grote dakkapellen die wel de goede oriëntatie kunnen geven. Deze dakkapellen geven de woning een ruimtelijke en lichte kwaliteit. Door hun maat zijn de dakkapellen beeldbepalend geworden binnen het plan. Voor de zuid georiënteerde woningen geven de dakkapellen de mogelijkheid om de zon diep, tot aan de noordgevel, in de plattegrond binnen te halen.

Tactiel

Het voorgeschreven materiaal voor de gevel was hout. Onderzoek naar projecten met houten bekledingen in Nederland leverde dermate negatieve resultaten op dat we op zoek zijn gegaan naar nieuwe materialen en detailleringen. We wilden de gevel een fijne maatvoering meegeven, schimmelvorming in het hout voorkomen en naaldhout gebruiken wat geen intensief onderhoudsprogramma noodzakelijk maakt. In samenwerking met NBU en prof. Hendriks is een open gevelsysteem ontwikkeld van gewaxed Siberisch Lariks. Na een proefmodel van 4x4 meter en vele gesprekken over de detaillering is het project op een heel correcte wijze uitgevoerd. Het levert een hele fraaie structuur op van een groen/gouden kleur. Vijf jaar na de oplevering is het project gekozen tot beste voorbeeld van houten gevelbekleding in Nederland. De detaillering heeft geleid tot een nieuwe standaard.

Samenhang

Het project vormt door zijn detaillering, kleur en materiaalgebruik een fraai samenhangend geheel. Eigenzinnig maar begrijpelijk voor iedere aanschouwer. Vanuit de ecologische zone is het een vanzelfsprekend project wat zich moeiteloos voegt tussen het gras, riet en water.

opdrachtgever
Nederlandse Bouw Unie (NBU) Etten-Leur

opgave
Architectonische opgave

team
Theo van Esch, Martèl van Nieuwkuijk, Janneke Bierman, GertJan de Rooij

website
www.nbu.nl
www.houtblad.nl

98356_01_woning_en_appartem.jpg
98356_04_concept_duurzaamhe.jpg
98356_05_woningen_en_patio_.jpg
98356_06_appartementen.jpg
98356_07_sedumdak.jpg
98356_09_profiel.jpg
kaartweergavechronologie