Visie De Driesprong

Transformatie van een oude buurt Breda, (2008-2008)
In deze studie is onderzocht hoe een versleten, in zichzelf gekeerde buurt, stapsgewijs kan veranderen in een nieuwe, aantrekkelijke woonomgeving voor een brede doelgroep. De buurt ligt aan de rand van Breda, verscholen achter historische lintbebouwing, en is ingeklemd tussen dit lint, een industrieterrein en de Spoorweg. De studie heeft geresulteerd in een voorstel hoe de wijk zowel intern als extern kan worden geopend. Net als in de oude buurt blijven er kleinere ruimtelijke eenheden aanwezig (zoals bijvoorbeeld hofbebouwing voor een hechte Molukse gemeenschap), maar deze eenheden zijn nu geopend naar en gerelateerd aan een groter geheel van buurt, wijk en stad.
deel deze pagina via:
TwitterFacebookLinkedIn

Faseerbaar plan

De bestaande wijk kan in fases worden vernieuwd. Elke afgeronde fase is een op zichzelf staand geheel. Oude en nieuwe fragmenten kunnen naast elkaar blijven functioneren. Terwijl alle woningen uiteindelijk worden gesloopt, zijn de huidige bewoners slechts voor een deel op tijdelijke, vervangende huisvesting aangewezen: via een doorstroommechanisme komen nieuwe woningen beschikbaar voordat in een volgende fase oude huizen worden gesloopt.

Spoorweggeluid

De wijk zal worden afgeschermd van het spoorweggeluid door een speciaal daartoe ontworpen rij woningen. Deze woningen (3 bouwlagen hoog) hebben alternerend hun ontsluiting aan de zijde van het park en aan de zijde van het spoor. Om te voorkomen dat de achterkanten van de woningen grenzen aan het openbaar gebied hebben de woningen aan beide zijden voorgevels. De verdiepingen aan de zijde van het spoor zijn uitgerust met een zogenaamde dove gevel.

Groene long

Het nieuwe hart van de wijk wordt gevormd door een langgerekte, groene parkzone, de 'long' van de wijk. Alle nieuwe woningen zijn gericht op dit park. Hoewel de woningdichtheid in de nieuwe situatie toeneemt, verleent dit riante, groene gebied de nieuwe wijk een zekere luxe.

opdrachtgever
WonenBreburg

opgave
Studie

team
Walter van der Hamsvoord, Theo van Esch, Ton van der Hagen, Jan-hubert Bisschops, Jeanine van der Vliet

website
www.wonenbreburg.nl

08725_park.jpg
08725_02_bestaande_situatie.jpg
08725_03_aandachtspunten.jpg
08725_05_concept___park_ple.jpg
08725_08_beleving_vanuit_de.jpg
08725_09_geluidsbelasting_s.jpg
08725_10_fase_1.jpg
08725_11_fase_2.jpg
08725_12_fase_3.jpg
08725_13_fase_4.jpg
08725_14_plein.jpg
08725_15_laan.jpg
08725_07_wonen_aan_het_park.jpg
08725_06_verkavelingsplan.jpg
kaartweergavechronologie