TBV Spoorlaan

Samenhang en diversiteit Tilburg, (1999-2001)
De straatwand van de Spoorlaan in Tilburg heeft van oudsher een samengesteld karakter: panden met zeer uiteenlopende bouwstijlen schurken tegen elkaar.
De zichtbare verschillen zijn groot, de Spoorlaan is een eenheid in diversiteit.
Woningcorporatie TBV Wonen heeft voor haar nieuwe huisvesting in deze straatwand positie gekozen, pal tegenover het Centraal Station. Vijf aaneengesloten percelen vormen de ontwerplocatie, vier percelen daarvan zijn bij start van het ontwerp al bebouwd.
DAT heeft in deze reeks:
1 glazen volume ingevoegd als eigentijdse intermediair,
2 classicistische villa’s in oude luister hersteld door een gedegen restauratie en geschikt gemaakt voor kantoorgebruik,
1 kantoorgebouw uit 1980 voorzien van een nieuwe gevelordening en inwendig ingrijpend en ruimtelijk verbouwd tot woonwinkel en kantoorruimten,
1 jugendstil villa gerestaureerd en geschikt gemaakt voor kantoorgebruik.
Inwendig is een looproute op de eerste verdieping geïntroduceerd die de ruggengraat vormt waarmee alle gebouwen verbonden zijn. Ieder pand kent een eigen belevingswereld, voortkomend uit de ontstaansgeschiedenis die het betreffend pand heeft. De looproute is de langsdoorsnede waarop alle karakteristieken achtereenvolgens te beleven zijn.
deel deze pagina via:
TwitterFacebookLinkedIn

Verschil van dag en nacht

Tussen de twee classicistische monumenten is een nieuw glazen volume gerealiseerd dat naast vergader- en kantoorruimte ook de verticale ontsluiting van het complex bevat in de vorm van een lift en spiltrap. De ingetogen vormgeving van dit volume brengt op een harmonieuze wijze oude en nieuwe bebouwing bij elkaar, contrast is een vertrouwd ordeningsprincipe aan de Spoorlaan!
De monumentale tuinmuur is behouden en zorgt op maaiveldniveau voor continuïteit in de straatwand. Daarboven ligt het glazen volume drie meter terug ten opzichte van de rooilijn en is, in het voorbijgaan, vluchtig aanwezig. Frontaal (vanaf het Centraal station) neemt het nieuwe glazen volume echter een prominente plaats in.

Verschil tussen dag en nacht

Overdag is het glazen volume in het voorbijgaan niet prominent aanwezig, ’s avonds is dat wel het geval. In het glazen volume is, ter plaatse van de vide een lichtkunstwerk gerealiseerd, ontworpen door Peter van Kempen uit ’s-Hertogenbosch.
Liggende lijnen in het gevelvlak lichten helder blauw op en op de achtergrond zijn lichttransformaties van blauw naar rood opvallend aanwezig. De kunsttoepassing is gerealiseerd in opdracht van het Bronzen Beverfonds dat TBV Wonen speciaal voor de ontwikkeling van kunstwerken in het leven heeft geroepen.

Ruimte voor de klant

DAT is voor dit project, naast het architectonisch ontwerp, ook verantwoordelijk voor het ontwerp van het gehele interieur van het complex. De woonwinkel is laagdrempelig en ruimtelijk verbindend. Zowel informatieverstrekking als transacties vinden hier plaats voor een zeer brede doelgroep cliënten.
Het interieur van historische plandelen is nauwkeurig gerestaureerd, nieuwe elementen zijn met terughoudendheid vormgegeven.

opdrachtgever
TBV Wonen

opgave
Renovatie en nieuwbouw

team
Ton van der Hagen, Jenny Smets, Marijke Quint, Bart Versteijnen, Sebastien Smeur, Daan Smulders

website
www.tbvwonen.nl
www.petervankempen.nl

99372_01_foto_straatwand_by.jpg
99372_02_voetprint_inclusie.jpg
99372_03_oude_situatie.jpg
99372_04_concept.jpg
99372_05_gevels___routing.jpg
99372_06_foto__straatwand__.jpg
99372_07_foto_nieuwbouw_dee.jpg
99372_08_foto_achtergevel.jpg
99372_09_foto__lunchruimte.jpg
99372_11_foto_vide_winkel.jpg
kaartweergavechronologie