Sint Servaashof

Venray, (2006-2006)
De locatie waarvoor de Architectenwerkgroep Tilburg is gevraagd een ontwerp te maken, valt binnen het plan St. Servaas en neemt in de stad Venray een bijzondere positie in.
De locatie bevindt zich op de hoek van de ringweg rond het Venrayse centrum en bevindt zich in de zicht-as van één van de oude uitvalswegen.
De drie voorgestelde bouwmassa’s wijken in maat en schaal sterk af van de overige bebouwing op het terrein en in de omgeving.
DAT heeft binnen deze opgave de gebouwen opgevat als ruimtelijke volumes, waarbij het parklandschap onder en door het complex loopt. Om dit te bewerkstelligen is de toegang naar de parkeervoorziening en bergingen onder het complex aan de westzijde (Oostsingel) geplaatst.
De woningen zijn zodanig gepositioneerd dat zij ten alle tijden over of onder andere woningen doorkijken. Hierdoor ontstaan, ook voor de woningen binnen de hoven, lange zichtlijnen door het gehele complex. Het totaal is uitgewerkt als een driedimensionaal volume.
deel deze pagina via:
TwitterFacebookLinkedIn

Buiten - en Binnenhuid

De architectuur kenmerkt zich door een verschil tussen de "buitenhuid" en de "binnenhuid". De buitenhuid is van witte sierbeton met diepe neggen die schuin weglopen. Deze ingreep accentueert sterk het driedimensionale karakter van het plan en geeft een sterk wisselend schaduwbeeld op de gevels.
De binnengevels zijn van houten latten en een begroeiing van hedera, wingerd en blauwe regen langs roestvrij stalen kabels. Deze materialen en beplanting geven de binnenhoven een totaal ander karakter en dragen ook bij aan de akoestiek.
De drie blokken zijn elk voorzien van 4 trappenhuizen die onderling zijn verbonden door galerijen. Per laag zijn er andere ontsluitingen te maken.

Programma

Het programma bevat 180 woningen in 6 verschillende typen.
Verdere uitwerking maakt wijzigingen in het programma mogelijk, zowel in woningtype, in woningoppervlakte als wel in aantal woningen. Het is denkbaar dat het plan naast wonen ook voorzieningen in zich kan opnemen. Wij denken daarbij aan het scholencomplex, dat voor het plan ligt, waarbij het park van St. Servaas zich zou kunnen uitbreiden tot de Henri Dunantstraat. Het grote complex zou hierdoor meer betekenis voor Venray en haar bewoners kunnen krijgen.
Het complex, dat qua maat en schaal vergelijkbaar is met de van oudsher in Venray aanwezige kooster- en instituutsbebouwing, zal als toegang aan de zuidzijde van St. Servaas en als (groot) gebouw in Venray van bijzondere betekenis zijn.

opdrachtgever
Janssen de Jong

team
Niels van Ham, Theo van Esch

website
www.janssendejongbouw.nl

03_situatie.jpg
02_datasheet_Servaashof.jpg
04_het_principe_landschap_e.jpg
05_princpe_doorsnedes_def_.jpg
06_routing_fietsers_en_voetgan.jpg
07_plattegronden.jpg
08__drsn_01.jpg
09__doorsnede_2.jpg
10__zuidgevel.jpg
12__noordgevel.jpg
14__materialisatie.jpg
15__detail01.jpg
16__detail02.jpg
17__perspectief_02.jpg
18__perspectief_03.jpg
kaartweergavechronologie