Sint Lucas

Eindhoven, (2013-2013)
Ons team bestaande uit DAT architecten + Bierman Henket architecten, Karres en Brands landschapsarchitecten, Huisman & van Muijen installatieadviseurs, Goudstikker de Vries constructieadvies, Peutz bouwfysisch advies en duurzaamheid en Bremen Bouwadviseurs kostenadvies presenteren u met genoegen het voorliggende schetsontwerp voor Sint Lucas op Strijp S.

Het is zeer bijzonder dat het Sint Lucas gehuisvest wordt op een zo prachtige plek. Vanwege de uitzonderlijke cultuurhistorische waarde van het Natlab als plek van onderzoek en uitvindingen. Het is een bijzondere kans dat het Natlab een nieuw leven krijgt met deze vernieuwende school. Zo leeft de cultuurhistorie van het Natlab op een eigentijdse manier door. Strijp S is en wordt een bijzonder inspirerende wijk. Wij hebben een schoolgebouw ontworpen dat past binnen de schaal en het karakter van het gebied. Het is een stoer, welkom, transparant en eigentijds gebouw geworden. Sint Lucas wordt state of the art op het gebied van duurzaamheid en vernieuwend in zijn materiaalgebruik. Maar het wordt vooral een hele levendige school, met veel kruisbestuiving met de wijk en de stad, met activiteit zowel overdag als ’s avonds.

Het is de ambitie van ons team om binnen de context van de opgave van Sint Lucas een gebied te maken dat stimuleert tot leren, samenwerken, plezier en vernieuwen. De beste school van Nederland op de mooiste plek van Nederland!
deel deze pagina via:
TwitterFacebookLinkedIn

stedenbouw en landschap

De twee Natlab vleugels blijven, met uitzondering van één paviljoen aan de noordoostelijke zijde, behouden. Aan
de Torenallee wordt een nieuwbouwvolume gemaakt dat ervoor zorgt dat de twee bestaande vleugels aan elkaar
worden gekoppeld en het binnenterrein afmaakt. De nieuwbouw bestaat uit een laagbouwdeel dat in maatvoering aansluit op de hoogten en breedten van het bestaande Natlab. Het hoogbouwdeel ligt 2 meter naar
voren in de rooilijn en maakt zich enigszins los van het plintdeel.
De omgeving van het Natlab was van oorsprong het enige groene gebied op Strijp S. Uitgangspunt is dit groene karakter te behouden. Het centrale binnenterrein krijgt een openbaar karakter door de voetgangersroute die er meanderend doorheen loopt en waar je even in contact komt met St-Lucas en haar bewoners en activiteiten.

organisatie van de school

In de nieuwbouw is één centraal hart gecreëerd waarin alle leerlingen, docenten en bezoekers met elkaar in contact worden gebracht, én de verschillende routes naar de afdelingen bij elkaar worden gebracht. De organisatie in het gebouw is een ruimtelijke vertaling van het organisatie schema van Sint Lucas. Het centrale hart is de plek waar alle activiteiten binnen het gebouw zichtbaar en voelbaar zijn. De hoofdentree is gelegen op de begane grond aan de Torenallee. De entree voor de leerlingen die met de fiets komen bevindt zich op souterrain niveau. De prachtige 3,5 meter brede wokkeltrap vormt het centrale middelpunt van de ruimte. Middels de trap wordt je verleid naar boven te gaan, eventueel helemaal naar boven tot de 7e verdieping waar zich de sporthal bevindt. De verschillende afdelingen zijn overzichtelijk gelegen in de bestaande Natlab vleugels, met een uitloop in de nieuwbouw. Ze grenzen allen aan het centrale hart. De afdelingen zijn zo georganiseerd dat de drukkere, levendige activiteiten aan het centrale hart grenzen en de rustiger activiteiten verderop in de gangen zijn geplaatst.

architectuur

Bestaande gebouwen
De kenmerkende hoofdstructuur van de twee Natlab bouwdelen, een gang met aan weerszijden afwisselend laboratoria en kamers, blijft behouden. De gang wordt plaatselijk geopend om meer interactie te krijgen tussen de gang en de lokalen. Ter plaatse van de paviljoens worden enkele binnenwanden opengebroken om hier de grotere lokalen te kunnen plaatsen. De begane grond van het oostelijke Natlab is het oudste overgebleven deel. De kenmerkende detailleringen en oorspronkelijke afwerkingen blijven zoveel mogelijk behouden.
Nieuwbouw
In de architectuur van de nieuwbouw is de horizontale belijning, die tevens manifest is in de architectuur van het Natlab, als leidend principe opgepakt. Door de horizontale belijning van de nieuwbouw kan een goede aansluiting met het bestaande gebouw worden gevonden en krijgt het gebouw een duidelijke geleding.
De banden zijn gemaakt van lichte prefab beton en steken 75 centimeter uit de gevel, maar vormen op andere plaatsen een ruime luifel. Tussen de betonbanden worden geprefabriceerde gevelelementen geplaatst die of van (gedeeltelijk) glas of gesloten kunnen zijn. Door de afgeronde hoeken van het gebouw contrasteert het gebouw met het Natlab. Tegelijkertijd refereert het gebouw in zijn architectuur aan het tegenover gelegen Veemgebouw.

Het gebouw is heel transparant en ruimtelijk vormgegeven in het centrale hart. Dit centrale hart, de doorlopende ruimte die zowel op het souterrain, de begane grond als op de eerste verdieping is gelegen, en waaraan alle gemeenschappelijke functies van de school grenzen. De prachtige ruime speeltrap vormt het centrale draai- en stijgpunt. Via de openbare route door het binnenterrein is even heel direct contact mogelijk tussen publiek en school. Aan de Torenallee is het gebouw zo transparant dat er zicht is op het er achtergelegen Natlab, het groene binnenterrein en de school binnen. De transparante nieuwbouw contrasteert met de baksteenarchitectuur van het bestaande Natlab. De toren is stoer en robuust vormgegeven. De twee lagen hoge sportzaal zorgt voor een duidelijke beëindiging van het volume. De toren springt 2 meter naar voren ten opzichte
van het plintgebouw. Het woord Sint wordt opgenomen in de architectuur van de gevel. In led wordt de mogelijkheid geboden om verschillende woorden achter Sint te latenveranderen, conform de eigen identiteit.

team
Theo van Esch, Meggie Bessemans, Desiree Vermeer, Eefje Rikhof, Niels van Ham, Jeanine van der Vliet, JanHubert Bisschops,

paneel_1.jpg
paneel_2.jpg
paneel_3.jpg
paneel_4.jpg
paneel_5.jpg
paneel_6.jpg
kaartweergavechronologie