School Vest

Dordrecht, (2004-2010)
Brede school Vest is een kindcentrum van 2650 m2 in de binnenstad van Dordrecht. Zeventien groepen basisonderwijs, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang zijn opgenomen in dit multifunctionele gebouw. School Vest kent het principe van adaptief onderwijs. Kinderen worden uitgedaagd hun grenzen op een positieve manier te verleggen en hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te vergroten. Het is een open gebouw met veel ruimte om te spelen en te leren buiten de muren van het groepslokaal. De niveauverschillen die in de locatie aanwezig zijn, geven veel ruimtelijke kwaliteit en sfeer in het gebouw. De school profileert zich met een voorbouw aan een drukke route naar de oude binnenstad, de Blekersdijk. De school heeft een achterbouw die in een bouwblok ligt waar tot voor kort bedrijfshallen stonden. School Vest is de eerste aanzet tot vernieuwing binnen dit bouwblok. De gemetselde gevel van de voorbouw aan de Blekersdijk zoekt aansluiting met de verticale lintbebouwing op deze dijk.
De hoofdentree in de Waterbeekstraat wordt door een groot venster gemarkeerd, zodat deze ook vanaf de Blekersdijk goed zichtbaar is. De achterbouw bestaat uit een gemetseld volume met daarbovenop lichte, metalen sheddaken, refererend naar het voormalige industriële karakter van het binnengebied.
deel deze pagina via:
TwitterFacebookLinkedIn

Flexibiliteit

Flexibiliteit is gezocht in de afmetingen van de groepslokalen en de opzet van de school. Daarom is in deze school dan ook geen lange gang met aan weerszijden groepslokalen gemaakt, maar wat kleinere lokalen grenzend aan grote verwerkingsruimten. Hier kunnen de kinderen in kleinere groepjes, zelfstandig activiteiten uitvoeren. De binnenpuien tussen lokaal en verwerkingsruimte zijn bouwkundig flexibel, zodat in de toekomst andere ruimteafmetingen gerealiseerd kunnen worden. De grote verwerkingsruimten worden zowel gebruikt door de school als door de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal. Omgekeerd maakt de school gebruik van de ruimte van de buitenschoolse opvang.

Gezamenlijk gebruik in één gebouw

Startpunt van het ontwerp was een ‘blauwdruk’ met daarin eisen en wensen samengesteld uit de bevindingen van diverse workshops tussen leerlingen, ouders en personeel van de school en het programma van eisen. In een nauwe samenwerking met de toekomstige gebruikers zijn door DAT diverse modellen ontwikkeld en keuzen gemaakt. Een eigen identiteit en toegankelijkheid voor de diverse gebruikers, gecombineerd met gezamenlijk gebruik in één gebouw, was de opgave.

'the box'

In de school komt het bestaande hoogteverschil van de locatie tussen de voor- en achterbouw maximaal tot uitdrukking in de ruimtelijke, transparante hoofdentree. In het hart van deze ruimte staat ‘the box’, met daarin de mediatheek, als mysterieus en eigenwijs element.

opdrachtgever
School Vest & Gemeente Dordrecht

team
Ton van der Hagen, Bas Coret, Birgitte Keijzer, Mark Brouwers

website
www.schoolvest.nl

04591_01.jpg
04591_02_School_vest_datasheet.jpg
04591_03_logo.jpg
04591_04_logo.jpg
04591_05_logo.jpg
04591_06_logo.jpg
04591_07.jpg
04591_08.jpg
04591_09.jpg
04591_10.jpg
04591_11.jpg
04591_12.jpg
04591_13.jpg
04591_14.jpg
04591_15.jpg
04591_16.jpg
kaartweergavechronologie