Prijsvraag Het Withof

Etten-Leur, (2009-2009)
DAT heeft in nauwe samenwerking met de gemeente Etten Leur en Woonstichting Etten Leur (WEL) het stedenbouwkundig Masterplan ontworpen voor de herbestemming van klooster Het Withof. Tot onze werkzaamheden behoorde “het ontwikkelen van een visie op nieuwe, passende bestemmingen in het rijksmonumentale Het Withof, met behoud van de sfeer die het complex nu uitstraalt dient zoveel mogelijk nuttig oppervlak te worden gecreëerd.”
Het ensemble van Het Withof bestaat uit het historische klooster (vanaf 1665), een kleine kapel, de grote kerk, een boerderij, een begraafplaats en diverse typen buitenruimten. Het complex kent een hoven-structuur, de gebouworiëntaties zijn naar binnen gericht.
In de loop der eeuwen is het ensemble Het Withof een stijlkaart van bouwstijlen geworden. DAT is een intensieve samenwerking aangegaan met architectenbureau Prent BV (Oosterbeek) dat veel formele expertise heeft op het gebied van monumenten en herbestemming. We hebben de ontwikkeling en veranderingen chronologisch in kaart gebracht en de posities benoemd waar het monument reeds is aangetast of wijzigingen zijn aangebracht. Het verder uitnutten van deze posities geeft kansen om de onbeschadigde delen van het monument ongestoord te laten en te respecteren.
Klooster Het Withof wordt een vitaal onderdeel van het nieuwe stedenbouwkundig plan, niet alleen beeldbepalend maar ook een actief onderdeel dat opgenomen wordt in het dagelijks leven van Etten Leur.
deel deze pagina via:
TwitterFacebookLinkedIn

Reversibel bouwen

Uiteraard moeten er nieuwe elementen in het monument worden ingebracht om nieuwe functies te laten functioneren op het kwaliteitsniveau van de 21e eeuw.
Daarbij hanteren we het principe van reversibel bouwen: alle maatregelen zijn omkeerbaar, het monument is, zonder beschadiging, terug te brengen in originele staat. Het ontwerp voorziet daar in: bouwmethodiek, materiaalkeuzen, integratie.
Voor de selectie van nieuwe, passende bestemmingen bouwt DAT voort op de functies die gebouwdelen van oudsher hebben gekend:

Het klooster

Het klooster had/krijgt een bestuurskantoorfunctie, de aanwezige stijlkamers krijgen een museale bestemming.
De kamerstructuur leent zich prima voor dit gebruik; 2 interne, ruimtelijk bijzondere gebedsruimten bieden kansen voor een loft-werklandschap.

De kleine kapel

De kleine kapel was refter en wordt in de visie van DAT een ontmoetingsruimte op buurtniveau. Een nieuwe vide maakt de hoogte van het oorspronkelijke transept ervaarbaar en wordt het nieuwe verbindingspunt in Het Withof.

De grote kapel

De grote kapel was de plek van bezinning en gaat onderdak bieden aan de bibliotheek, ruimte voor media. Kortom, blijft de plek waar de geest wordt gevoed. Het principe van reversibel bouwen biedt optimale mogelijkheden voor de inpassing van nieuwe functies en beleving van ruimtelijke kwaliteiten.

De boerderij

De boerderij droeg bij aan het levensonderhoud van de Franciscanessen en zal in de toekomst ruimte bieden voor Dagopvang voor ouderen (buurtniveau).
De verzorgende betekenis wordt voortgezet.
Daarnaast was de boerderij ook een werkplaats, het nieuwe Educatief Centrum zet deze activiteiten voort, de aangrenzende verzorgtuin bevat expositieruimte voor de producten die worden gemaakt.

De muziekschool

De muziekschool wordt in een nieuwbouwvolume ondergebracht, opgenomen in de Hovenstructuur. De pedagogische/didactische functie sluit aan op de onderwijsgeschiedenis van Het Withof.

opdrachtgever
Woonstichting Etten Leur (WEL)

team
Ton van der Hagen, Walter van der Hamsvoord, Bas Coret, Niels van Ham, Edzard Prent ( architecetenbureau Prent BV )

website
www.woonwel.nl
www.architectenbureauprent.nl

09754_01_luchtfoto.jpg
09754_02_datasheet1.jpg
09754_03_maquette.jpg
09754_04_hoven.jpg
09754_05_functies.jpg
09754_06_programma.jpg
09754_08_vogelvlucht.jpg
09754_09_doorsnede.jpg
09754_10_grotekapel.jpg
09754_11_grotekapel.jpg
09754_12_grotekapel.jpg
02.jpg
03.jpg
09754_13_kleinekapel.jpg
Kopie_van_principe_01.jpg
Kopie_van_principe_03.jpg
09754_14_verstilde_hof.jpg
09754_15_eindbeeld.jpg
kaartweergavechronologie