Prijsvraag E3

Balans tussen Ecologie, Economie en Energie het groene hart, (2008-2008)
Duurzaam bouwen in het Groene Hart; dat was het thema van de prijsvraag die NIROV (Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting) en Bouwfonds uitschreven. Omdat het Groene Hart een heterogeen gebied is met een grote verscheidenheid aan lokale condities, ontwikkelde DAT als leidraad het E3-concept. Een krachtige combinatie van Ecologie, Economie en Energie als uitgangspunt voor nieuwe oplossingen die wonen, werken en recreëren combineren.
Vanwege de grote verscheidenheid van het Groene Hart koos DAT drie voorbeeldlocaties: Amsterdam, Gouda en Leerdam. Voor deze locaties ontwikkelden we kringlopen die als generatoren de verschillende gebieden duurzaam vorm geven. Vrij denkend hebben we daarbij aloude bouwconventies doorbroken en komen we tot nieuwe oplossingen voor een duurzame toekomst. Elk voorbeeld heeft een dragende E3-factor.
deel deze pagina via:
TwitterFacebookLinkedIn

E3-factor: Weiland

In Gouda situeerden we midden in het groen een multifunctionele ecologische kaasfabriek in combinatie met woningbouw. De energievoorziening is gebaseerd op biogas uit koeienmest. Wonen en werken op één plek, onder één dak. En dat op een bijzondere plek, midden in het groen.

E3-factor: Water

Voor Amsterdam ontwierpen we in een uitgestrekt plassengebied een woon-werkcomplex aan de snelweg. Van deze barrière maakten we een kans. De snelweg kreeg een hoofdrol in het ontwerp. Zo is op de begane grond ‘groene’ auto-industrie gesitueerd. Daarboven wordt gewoond met mooi uitzicht over een waterrijke omgeving. De energie voor het woon-werkcomplex wordt opgewekt door zonnepanelen en waterkracht.

E3-factor: Boomgaard

In plaats van een woon-werkcomplex kozen we in Leerdam voor een meer kleinschalige oplossing. Met fruitteelt als economische drager en energie uit biomassa van groen- en fruitafval. Deze energie gaat naar de vrijstaande woningen in de uitgestrekte boomgaard. Het fraaie gebied is ook uitstekend geschikt voor het eco-toerisme, dat kansen biedt als afgeleide inkomstenbron.

opdrachtgever
NIROV en Bouwfonds

opgave
Prijsvraag

team
Rens Heestermans, Carolien Ligtenberg, GertJan de Rooij, Telma van Gestel, Bas Horsten, Gert Cruijsen

website
www.nirov.nl
www.bouwfonds.nl

08721_01_E3_poster.jpg
08721_03_het_groene_hart.jpg
08721_04_analyse_groene_har.jpg
08721_05_de_drie_gebieden.jpg
08721_06_concept.jpg
08721_07_concept_in_de_3_ge.jpg
08721_08_amsterdam_speed_ci.jpg
08721_09_verkaveling_met_fu.jpg
08721_10_E3_generator_voor_.jpg
08721_11_woningtype.jpg
08721_12_perspectief.jpg
08721_13_perspectief.jpg
08721_14_gouda_say_cheese.jpg
08721_15_verkaveling_met_fu.jpg
08721_16_E3_generator_voor_.jpg
08721_17_woningtype.jpg
08721_18_perspectief.jpg
08721_19_perspectief.jpg
08721_20_leerdam_back_to_na.jpg
08721_21_verkaveling_met_fu.jpg
08721_22__E3_generator_voor.jpg
08721_23woningtype.jpg
08721_24_perspectief.jpg
08721_25_perspectief.jpg
kaartweergavechronologie