Prijsvraag Dorpswonen

Dorpswonen Berkel-Enschot, (2007-2007)
Koningsoord vormt een van de uitbreidingsgebieden van de dorpskern Berkel-Enschot, waar de komende jaren een groot aantal woningen wordt gebouwd. Uitgangspunt is dat de nieuwe bebouwing in dit plangebied aansluit op het dorpse karakter van Berkel-Enschot. Om deze bouwopgave inzichtelijk te maken is door de BNA Kring Midden-Brabant, in samenwerking met Proper Stok Groep en de gemeente Tilburg, een ontwerpprijsvraag uitgeschreven.
De insteek van DAT was om de opgave met name stedenbouwkundig te bekijken. Dit omdat hier naar ons idee het ‘dorps wonen’ begint. We gebruiken hiervoor een extra stuk gereedschap: het erf.
deel deze pagina via:
TwitterFacebookLinkedIn

Het erf

Het belangrijkste kenmerk van het erf is dat de woningen niet op een individueel kavel staan, maar dat een aantal woningen met elkaar verbonden worden door een gemeenschappelijk stuk grond. Het erf dat hierdoor ontstaat krijgt hiermee dezelfde potentie als de dorpse straat; een plek die ruimte maakt voor een veelvoud aan activiteiten zonder dat deze al bij voorbaat precies ingevuld zijn. Om dit concept van het erf te introduceren in het bestaande stedenbouwkundig plan is een ingreep hierin zelfs niet nodig. De organisatie van woningen rondom gemeenschappelijke parkeervelden laat zich naadloos vervangen door de typologie van het erf. Voor de verdere uitwerking van het plan is vervolgens naar een plek binnen het plangebied gezocht die alle eigenschappen van het erf al in zich verenigde.

Archetypen

In plaats van het woonerf, dat je overal aan kunt treffen, maken we hier een boerenerf waardoor de nieuwe plek ook echt dorps aanvoelt. De nieuwe bebouwingsvormen zullen zich dan ook in hun verschijningsvorm moeten gaan verhouden tot de karakteristieke kwaliteiten van de bebouwing op het oorspronkelijke boerenerf. Hiervoor zijn vier archetypes bepaald : de langsgevelboerderij, de stal, de hooimijt en de kas die vervolgens als archetype worden ingezet. De types worden tot een eenduidige vorm gereduceerd en van een eigen natuurlijke materialisatie te voorzien.

Open plattegronden

De 4 woningtypen worden in eerste instantie als typologisch ‘leeg’ beschouwd. De ruimte binnen de woningen die hierbij ontstaat wordt niet meteen weer ingevuld, maar juist zoveel mogelijk open gelaten. Door de vaste onderdelen te bundelen in kernen en deze vrijstaand in de plattegrond te plaatsen ontstaan niet alleen flexibel indeelbare woningtypes, maar tevens woningen zonder duidelijke voor- of achterkant waardoor de interactie tussen de woning en het erf een alzijdig karakter kan krijgen.

opdrachtgever
BNA Kring Midden-Brabant

opgave
Prijsvraag

team
Rens Heestermans, Leendert van Grinsven, Telma van Gestel, Jan-hubert Bisschops

website
www.bna.nl

07710_01_poster.jpg
07710_02_voetprint.jpg
07710_03_concept.jpg
07710_04_concept_groen.jpg
07710_05___plan_dorpswonen.jpg
07710_06_type_01_aangepast.jpg
07710_07_type_02.jpg
07710_08_type_03_aangepast.jpg
07710_09_type_04_aangepast_.jpg
07710_10_impressie.jpg
kaartweergavechronologie