Peperstraat Oisterwijk

Oisterwijk, (2004-2010)
DAT kreeg de opdracht om starterswoningen te realiseren op een braakliggend stuk grond in een bestaande wijk in Oisterwijk.
De omgeving wordt enerzijds gekenmerkt door bestaande traditionele kapwoningen uit de jaren ‘60 en anderzijds een recente nieuwbouw van geschakelde woningen en appartementenblokken.
Door het blok starterswoningen terugliggend te positioneren ten opzichte van de Peperstraat, krijgt de Secretaris van den Hoevelstraat op stedenbouwkundig niveau een logische opzet en ontstaat er een ruim, continu en groen straatprofiel.
deel deze pagina via:
TwitterFacebookLinkedIn

ingetogen vormgeving

Het totale blok is duidelijk van opzet. De voor en achtergevels zijn licht en open. De zijgevels zijn zwaar en gesloten. De massa van de kopgevels zorgt voor evenwicht in stedenbouwkundig opzicht. Het betonnen kader zorgt voor diepte in de voor- en achtergevel. De terugliggende vullingen bestaan uit diepe kozijnen en zwarte baksteen voor de dichte gedeelten. Aan de straatzijde is enige geslotenheid gewenst in verband met de privacy. Aan de achterzijde is dit niet het geval en is de gevel bijna volledig opengewerkt. De woning heeft zo een zeer open relatie met de tuin en voelt hierdoor ruim aan.
Het blok is ingetogen vormgegeven waardoor het zich goed in zijn omgeving voegt. De woningen zijn licht en ruim waardoor een prettige leefomgeving wordt gecreëerd.

optimale leefruimte

Om met een krappe inhoud van circa 290m3 een kwalitatief goede woning te realiseren, is gekozen voor een woning in 2 lagen met een plat dak. Zo wordt alle beschikbare ruimte optimaal gebruikt als leefruimte.In de plattegrond is beneden gekozen voor een open ruimte waarbij de drie woonfuncties (zitten, koken, eten) in elkaar overvloeien om zo een ruimtelijke en lichte woning te realiseren. De open trap naar de verdieping is in het midden van de woning gelegd om zoveel mogelijk leefruimte aan de gevel te situeren. Op de verdieping liggen 2 slaapkamers aan de gevels en de middenzone bevat de badkamer en CV-ruimte met alle leidingen gebundeld in een schacht. Om de bouwkosten laag te houden, is de maatvoering van de woning efficiënt afgestemd op de maatvoering van gangbare bouwproducten. Het trapgat bijvoorbeeld heeft de maat van twee kanaalplaten. Dure pasplaten zijn dan niet nodig.

toekomstige uitbreidbaarheid

Voor het gevelontwerp is mogelijke toekomstige uitbreidbaarheid bepalend geweest. Het betonkader zorgt zowel voor eenheid en als voor individualiteit. Bij eventuele uitbreiding van een woning wordt het kader uitgebreid waardoor de kwaliteit van de gevel wordt behouden en zelfs verbeterd. Bij de bouw van de woningen is besloten om de uitbreiding van de twee woningen op de hoek meteen te realiseren. Hierdoor ontstaat niet alleen een gevarieerder gevelbeeld maar wordt tevens meer stedenbouwkundige massa gecreëerd.

opdrachtgever
Leystromen

team
Ton van der Hagen, Jeroen Semeijn, Birgitte Keijzer

webfoto_1.jpg
04589_02_Peperstraat_datash.jpg
situatie2.jpg
situatie.jpg
webfoto_2.jpg
dsn1_b.jpg
webfoto_3.jpg
webfoto_4.jpg
kaartweergavechronologie