Park Zwanenberg

Ziekenhuislocatie Oss, (2010-2013)
Het stedenbouwkundig plan voor de ziekenhuislocatie Oss wordt gekenmerkt door de bijzondere positie van de bestaande kapel en een nieuwe groene collectieve tuin, waarin woonclusters liggen.

Ziekenhuis Bernhoven Oss is begin april 2013 naar Uden verhuisd. Het huidige ziekenhuis-terrein ligt aan de oostzijde van de Doctor Saal van Zwanenbergsingel, één van de hoofdontsluitingswegen van de gemeente Oss, en ten zuiden van de spoorlijn Den Bosch Nijmegen. Het terrein is in de jaren zestig tegelijkertijd ingericht met de wijk de Ruwaard, die zich aan de westzijde van de Dr. Saal van Zwanenbergsingel heeft ontwikkeld. De richtingen van de bouwmassa’s van het huidige ziekenhuis zijn gelijk aan de hoofdrichtingen van de wijk Ruwaard. Aan de noord- en oostzijde van het terrein liggen woonbuurten. Op het terrein staat een vestiging van de GGZ Oost-Brabant, waar het nieuwe plan een ruimtelijke en functionele verbinding mee maakt. In de directe omgeving van het ziekenhuisterrein Bernhoven liggen terreinen die ook in ontwikkelingstrajecten betrokken zijn. Aan de zuidzijde wordt op de sportvelden van TOP Oss de talentencampus ontwikkeld. Een initiatief om onderwijs en sport te combineren.
deel deze pagina via:
TwitterFacebookLinkedIn

Bestaande kapel met Gezondheidscentrum Oss

In het stedenbouwkundig plan van DAT zet de ‘Leerbaan’ van de Talentencampus zich voort op de ziekenhuislocatie tot aan de kapel, waarna de gecombineerde Leerbaan en ontsluitingsweg afbuigen richting de Dr. Saal van Zwanenbergsingel. Op deze plek krijgen de kapel, de klokkentoren en bestaande bomen hun vanzelfsprekende plek in het plan en luiden de entree van het openbare gezondheidscentrum in.

De kapel vormt het scharnier tussen de twee richtingen in het plan, namelijk de richting van de Dr. Saal van Zwanenbergsingel en de richting van de wijk Ruwaard, waarin het GGZ-gebouw en het te slopen ziekenhuis staan. In de twee gebouwen, georiënteerd op de Dr. Saal van Zwanenbergsingel, zit het Gezondheidscentrum Oss. Het volume nabij kapel heeft de meeste gezondheidscentrum-functies en maakt de verbinding met de GGZ en de kapel. Beide gebouwen maken een wand naar de Saal van Zwanenbergsingel en aan de oostzijde begrenzen ze de nieuwe groene stadstuin.

In het gebouw op de hoek ligt naast een hoge schijf met appartementen een kleiner gezondheidscentrum. Bovenop het grote gezondheidscentrum liggen kleinere appartementen met daarnaast kleinschalig groepswonen. Zij profiteren optimaal van de beschutte patio en dakterrassen.

Groene stadstuin met variabele woonclusters

Het nieuwe plan wordt een bijzonder woongebied door de groene stadstuin waar vrijwel alle woningen aan grenzen.De stadstuin wordt aan de westzijde begrensd door het gezondheidscentrum en aan de oostzijde door een lange rij woningen, die enerzijds de woningen aan de Kortfoorstraat omvormen tot een aaneengesloten bouwblok en anderzijds de aansluiting aan de bestaande wijk aan de zuidzijde nabij de Joannes Zwijsenlaan maken. In de groene stadstuin liggen 3 woonclusters met verschillende woningtypologieën. De woningen worden vanuit de binnenzijde ontsloten voor de auto, waardoor de groene stadstuin vrij blijft van autoverkeer. De positie en vorm van de woonclusters maakt dat zichtlijnen (en paden) het woongebied doorkruisen, maar tevens intiemere plekken ontstaan in het openbare gebied. Naar het noorden toe, loopt de groene stadstuin door in de bestaande groene parkrand nabij GGZ en de Tulpstraat, waardoor het nieuwe woongebied wordt verbonden met de bestaande wijk. Het woonmilieu wordt onderscheidend voor Oss. De kleinschalige opzet is gunstig voor de faseerbaarheid. Het huidige stedenbouwkundige plan is een proefverkaveling en de invulling van de verschillende woonclusters is variabel in de toekomst.

opdrachtgever
BrabantWonen i.s.m. AM en gemeente Oss

team
Theo van Esch; Eefje Rikhof; Niels van Ham, Roland van der Leegte

website
www.pleinzwanenberg.nl_
www.karresenbrands.nl

datzwa02.jpg
zwatek1024.jpg
07705_1619_VGL_703_HR.jpg
datzwa01.jpg
datzwa03.jpg
datzwa05.jpg
datzwa04.jpg
datzwa06.jpg
datzwa08.jpg
datzwaweb21.jpg
datzwaweb22.jpg
datzwaweb20.jpg
datzwa12.jpg
datzwa13.jpg
kaartweergavechronologie