Pannenschuur

Oisterwijk, (2008-2012)
De woningen bevinden zich in de uitbreidingswijk Pannenschuur, aan de rand van de gemeente Oisterwijk. Vanaf 2010 wordt er gewerkt aan een nieuw gedeelte van de wijk. Het hart van dit nieuwe gedeelte wordt gevormd door een langgerekt park, dat tevens fungeert als wadi. Het programma voor de wijk bestaat vrijwel volledig uit laagbouwwoningen, bedoeld voor gezinnen. In het beeldkwaliteitsplan voor de wijk is vastgelegd dat de woningen die grenzen aan het park wit gekeimde gevels dienen te hebben.

Binnen dit kader is DAT door de woningstichting Leystromen gevraagd om 16 sociale huurwoningen te ontwerpen. De doelgroep voor de woningen wijkt af van de rest van de wijk, en bestaat enerzijds uit starters en anderzijds uit senioren. Het stramien en de envelop van het stedenbouwkundig plan zijn evenwel niet geschikt om in te vullen met gelijkvloerse woningen voor senioren. DAT heeft daarom twee woningtypes ontwikkeld, met de voordeur aan de straat, waarbij, binnen een dubbele beukmaat, een starterswoning op een seniorenwoning is geplaatst.
deel deze pagina via:
TwitterFacebookLinkedIn

Privacy en uitzicht

De seniorenwoning heeft een volledig woonprogramma op de begane grond. De doorzonwoonkamer grenst aan de achterzijde aan een 10 meter brede tuin. In de starterswoning op de verdieping zijn alle verblijfsruimtes gesitueerd rondom een dakterras, dat zich aan de parkzijde bevindt. Doordat op deze wijze de woningen van elkaar af zijn gericht, hebben ze allebei rust, uitzicht en privacy.

Gedistingeerd uiterlijk

De woningen zijn onderdeel van de straatwand die de begrenzing vormt van het park. Het eenvoudige gevelbeeld is bedoeld als rustige achtergrond voor het groen. De precieze detaillering verleent de woningen een mate van chicheid die verder gaat dan gebruikelijk is in de reguliere sociale woningbouw.

opdrachtgever
Leijstromen

team
Walter van der Hamsvoord, Birgitte Keijzer, Niels van Ham

141109_000019.jpg
141109_000067.jpg
141109_000124.jpg
141109_000050.jpg
141109_000044.jpg
FSI.jpg
opbouwstructuur.jpg
plattegronden.jpg
08728_14_dwarsdoorsnede.jpg
kaartweergavechronologie