Pannenhoef

Sluitsteen van buurtvernieuwing Kaatsheuvel, (2003-2005)
Pannenhoef was in 2000 toe aan vernieuwing: de 70-er jaren wijk kende te weinig uitstraling en differentiatie om een aantrekkelijk woonmilieu te kunnen blijven in de toekomst. In nauwe samenwerking en interactief contact met wijkbewoners heeft DAT, samen met Casade en Companen uit Arnhem een diagnose op wijkniveau gemaakt, een toekomstvisie gepresenteerd en een beeldend wijkplan vervaardigd.
Uitkomst was de selectieve sloop van 84 woningen op posities die uitstralings- en verbeteringskansen geven voor een groot gebied.
In Pannenhoef-oost betekende dat sloop en vervolgens nieuwbouw van 36 levensloopbestendige woningen in het hart van de buurt.
In Pannenhoef-west zijn 48 woningen gesloopt in het hart van de wijk. Op deze positie is het nieuwe wijkpunt gerealiseerd, centraal gelegen, duidelijk zichtbaar en bruikbaar voor alle Pannenhoef-bewoners.
Het nieuwe wijkpunt, Gerard de Nijshof genoemd, bevat naast wijkvoorzieningen ook appartementen voor ouderen. De woningen zijn voorbereid op zorgverlening aan huis. Oudere bewoners kunnen nu, binnen hun vertrouwde buurt (en netwerk), zelfstandig blijven wonen.
De vrijkomende eengezinswoningen worden door jonge gezinnen in gebruik genomen, een nieuwe impuls voor Pannenhoef.
De behouden 138 woningen zijn ingrijpend gerenoveerd. Het monotone, zakelijke straatbeeld is getransformeerd naar een gedifferentieerd gevelbeeld met materiaalkeuzes die goed aansluiten op de belevingswereld van de bewoners.
deel deze pagina via:
TwitterFacebookLinkedIn

Multifunctionele verwevenheid

De nieuwe multifunctionele accommodatie biedt onderdak aan:
60 levensloopbestendige appartementen met zorghotel,
een medisch cluster met huisartsen, tandarts, logopedie, caesartherapeut,
een consultatiebureau,
een wijkpunt met receptie, welzijn en maatschappelijk werk,
een brede school (300 leerlingen) die door de aanwezigheid van schoolwoningen flexibel is in omvang,
een groene binnenhof, ontmoetingsplek voor bewoners en speelplaats voor de peuters en kleuters van de brede school.
Inmiddels zijn functies in het nieuwe wijkpunt met elkaar verweven geraakt. Oudere bewoners helpen bijvoorbeeld een handje in de brede school en leerlingen van groep 8 lopen (maatschappelijke) stage in het zorghotel.

Nieuw wijkpunt wordt gezien

De multifunctionele accommodatie is gebouwd in het hart van de wijk, opmerkelijk zichtbaar en uitgevoerd in vertrouwde materialen. De differentiatie in het programma komt tot uiting in de gevels van het gebouw. Geledingen en hoogteverschillen tussen de verschillende bouwdelen laten dat zien en zorgen voor de juiste schaalindruk.
Het wijkpunt is uitgevoerd in gemĂȘleerd metselwerk, verbindend in materiaalsoort, eigenzinnig in materiaaltoepassing.

opdrachtgever
Casade Waalwijk

opgave
Stedenbouwkundige en architectonische opdracht en renovatie van de eengezinswoningen

team
GertJan de Rooij, Ton van der Hagen, Gert-Jan Dirkx, Jeroen Kouwenberg, Dennis Schuurkes

website
www.casade.nl
www.pannenhoef.nl

01488_01_foto_gevelbeeld.jpg
01488_02_voetprint.jpg
01488_03_oude_situatie.jpg
01488_04_stedenbouwkundig_p.jpg
01488_05_foto_binnengebied.jpg
01488_06_foto_soelende_kind.jpg
01488_07_foto_spelende_kind.jpg
01488_08_begane_grond.jpg
01488_09_functiedoorsnede.jpg
01488_10_foto_loopbrug.jpg
01488_11_foto_overzicht_bin.jpg
01488_12_foto_schuifpuien_b.jpg
01488_13_terras.jpg
01488_14_foto_buitengevel.jpg
01488_15_foto_schoollokaal.jpg
01488_16_intervieuw_schoolh.jpg
tekst_renovatie.jpg
01488_13a_voor_de_renovatie.jpg
01488_renovatie_oud.jpg
01488_renovatie_nieuw.jpg
01488_renovatie_nieuw_02.jpg
kaartweergavechronologie