Oud Woensel

Eindhoven, (2011-2011)
Wonen in de luwte van de stad

De van 1919 daterende woonbuurt rondom het Vredesplein in Oud Woensel is in meerdere opzichten niet meer bij de tijd. De woningen zijn te klein en bouwtechnisch verouderd. De wijk heeft een parkeerprobleem en de openbare ruimte kent nauwelijks groen. Het woningaanbod is eenzijdig.
Dit heeft Woningbouwvereniging Domein en de gemeente Eindhoven doen besluiten om de buurt geheel te herstructureren.
De buurt is uitstekend gesitueerd, te midden van voorzieningen, vlak bij het centrum, en dicht bij uitvalswegen. De huidige wijk heeft een aangenaam en rustig laagbouwkarakter.
Overwegend terug te bouwen als buurt met grondgebonden woningen, is het in Oud Woensel mogelijk om een nieuw type tuinstad te maken. Ingrediënten van de oude buurt, die is geïnspireerd op de stedenbouw van Camillo Sitte, zullen terugkomen in een nieuw en ander verband.
deel deze pagina via:
TwitterFacebookLinkedIn

Interactief proces

In het ontwerpproces zijn de bewoners, van wie naar schatting meer dan de helft zal terugkeren in de vernieuwde wijk, beschouwd als mede-opdrachtgever. De bewoners hebben zelf DAT gekozen als stedenbouwkundige. Het stedenbouwkundig plan is vervolgens in nauwe samenspraak met de bewoners tot stand gekomen.

Groene vingers

Het Vredesplein als symbolische, centrale ruimte voor de gemeenschap van de buurt zal verdwijnen. Het sociale hart wordt niet geheel uit de buurt gehaald maar krijgt een nieuwe, meerduidige, vertakte vorm: groene vingers, die de buurt dooraderen. Het groen, en daarmee een groot deel van de buurt, is autovrij doordat de auto’s aan de binnenzijde van de bouwblokken worden geparkeerd.

Variatie

De oude buurt is gemaakt als een eenduidig antwoord op een uniforme vraag naar woningen: voor de Brabantse gezinnen uit 1919 was de kleine woning met grote tuin een passend antwoord. De nieuwe buurt zal veel meer de (etnische) variatie van de huidige buurtbewoners weerspiegelen. Een veelheid aan woningtypen komt voor. De buurt zal wel herkenbaar blijven als stedenbouwkundige eenheid in het stadsweefsel van Eindhoven.

opdrachtgever
Domein en de Gemeente Eindhoven

opgave
Stedenbouwkundige opgave

team
Walter van der Hamsvoord, Ton van der Hagen, Jan hubert Bisschops

website
www.domein-wonen.nl_
www.okra.nl

24.jpg
plaatje_2_voetprint.jpg
plaatje_4.jpg
plaatje_3.jpg
03_vroeger.jpg
04_nu.jpg
06_participatie.jpg
05_participatie.jpg
plein_naar_groene_vingers_3.jpg
12_participatie.jpg
16_bestaande_buurt.jpg
17_transformatie.jpg
18_nieuwe_buurt.jpg
19.jpg
concept_op_blokniveau.jpg
22.jpg
25.jpg
26_openbare_ruimte_OKRA.jpg
28_openbare_ruimte_OKRA.jpg
29_stand_van_zaken.jpg
kaartweergavechronologie