Noordhoekring

Tilburg, (1993-2000)
Met de realisatie van de 198 appartementen aan de Noordhoekring is de realisatie van het stedenbouwkundig plan Schoolstraat en omgeving voltooid. Dit stedenbouwkundig plan en de realisatie van de diverse bouwblokken heeft ten grondslag gelegen aan het ontstaan van DAT in 1984. Het plan behelst een grootschalige reconstructie van het zuidwestelijke deel van de Tilburgse binnenstad waarbij fabriekscomplexen en oude kantoorgebouwen hebben plaatsgemaakt voor een groot stedelijk woonmilieu. In de laatste fase van dit plan is de bebouwing van de Noordhoekring gerealiseerd in samenhang met een stadspark en de achter-liggende bebouwing van architectenburo Storimans. Het bouwblok aan de Noordhoekring is opgedeeld in een aantal volumes die in elkaar grijpen. De volumes worden niet alleen bepaald door materiaalverschillen of architectonische kenmerken maar ook door subtiele hoekverdraaiingen in de rooilijn. Deze verdraaiingen zijn bepaald door of reageren op de bestaande omgeving. Op deze wijze ontstaan specifieke stedenbouwkundige ruimten.
deel deze pagina via:
TwitterFacebookLinkedIn

Wooncomplex met woonzorg voor ouderen

Het gebouw bevat een wooncomplex met woonzorg voor ouderen. Naast de woningen, die gerealiseerd zijn binnen het seniorenlabel, bevinden zich in het complex een algemene ontmoetingsruimte, een artsenpraktijk, een fitness school, een fysiotherapieruimte en een schoonheidssalon.

opdrachtgever
WonrnBreburg

team
Ton van der Hagen, Theo van Esch, Jenny Smets, Flip van Meurs, Dennis Schuurkes, Martel van Nieuwkuijk

0106076.jpg
96270_Noordhoekring_datasheet.jpg
0106078.jpg
0106079.jpg
0106083.jpg
0709132.jpg
0709136.jpg
0709138.jpg
0709139.jpg
kaartweergavechronologie