MFA Heerde

Openbaar Paviljoen aan de Van Meursweide Heerde, (2012-2014)
MFA Heerde Oost betreft het ontwerp van een Multifunctionele Accommodatie aan de rand van de Van Meursweide, een voormalig landgoedterrein in Heerde. Deze MFA biedt onderdak voor negen verschillende gebruikers. Dubbelgebruik van ruimtes is de basis van hun samenwerking.
De van Meursweide is een prachtige groene open plek, midden in het dorp, waarlangs een voetpad loopt. Dit voetpad verbindt het centrum van Heerde, langs het Gemeentehuis, met de Weide.
De nieuwe MFA komt te staan tussen de Van Meursweide en de Grifstraat en het ontwerp begint met dit voetpad. Door het voetpad door te trekken, dwars door de MFA heen, tot aan de Grifstraat wordt het gebouw uitermate openbaar, een nadrukkelijk wens van de gebruikers. Tevens krijgt de MFA hierdoor twee voorkanten.
Waar dit pad in het gebouw komt is tevens het hart, het ‘ontmoetingsplein’ van het gebouw, waar alle functies en gebruikers elkaar ontmoeten. Hier zijn de bibliotheek en het dorpshuis gesitueerd.
Qua uitstraling wordt het gebouw een “paviljoen” aan de van Meursweide, heel transparant, grotendeels slecht één laag hoog. Boven dit “horizontale” gebouw komen hoogte accenten, waardoor het Theater, Gymzaal en de scholen zichtbaar worden voor de buurt.
MFA Heerde Oost wordt gezien als de ontmoetingsplek voor de omliggende buurt. Het architectonisch ontwerp van DAT met het horizontale tactiele metselwerk en veel glas versterkt de openheid en toegankelijkheid van het gebouw.
deel deze pagina via:
TwitterFacebookLinkedIn

Samenwerking en wisselwerking

De basis van het ontwerp van MFA Heerde Oost ligt in de samenwerking met en wisselwerking tussen verschillende partijen met hun eigen wensen. Dubbelgebruik van ruimtes maakt het ontstaan van deze MFA mogelijk.
De vier verschillende scholen maken gezamenlijk gebruik van twee speellokalen, die tevens gebruikt wordt door de Tafeltennisvereniging buiten schooltijden. De Bibliotheek van 300m2 is verdeeld in een vast en een flexibel deel. Als er grote evenementen plaatsvinden in de MFA wordt dit flexibele deel ingeschoven in het vaste deel waardoor 100m2 ter beschikking komt.
Het Theater biedt ruimte voor 325 mensen en wordt meestal gebruikt voor voorstellingen, maar is tevens het repetitielokaal van de lokale Fanfare. Er wordt een schuiftribune geplaatst i.p.v. een vaste tribune zodat er meer mogelijkheden ontstaan voor het gebruik van deze ruimte. Het sluit natuurlijk niet uit dat scholen ook gebruik kunnen maken van deze ruimte voor hun eigen voorstellingen en festiviteiten.
In de Foyer bevinden zich drie multifunctionele zalen, een loungeruimte voor de leerkrachten van de scholen en het Cultuurplein. Tenslotte is er een keuken gesitueerd die ook door de scholen gebruikt kan worden als kookleslokaal. De lokalen van het Cultuurplein worden ook gebruikt als handvaardigheidslokalen voor de scholen en sommige lokalen van de scholen als muzieklokalen voor het Cultuurplein.

Proces

Door met een relatief klein budget een degelijk programma te realiseren is de bereidheid tot samenwerken essentieel. De gekozen ontwerp middelen voor deze MFA heeft als doel om deze samenwerkingen te bevorderen en te stimuleren.
In de maquetteworkshops is inzichtelijk geworden welke ruimtes uitgewisseld kunnen worden en welk effect dit heeft op het geheel. Doordat er onderwijsclusters en een cultuurcluster zijn gemaakt, is er tijdens een intensieve sessie met deze gebruikers, bekeken hoe de functies optimaal gepositioneerd konden worden. Dit heeft geleid tot een gedragen plan.
DAT heeft voortdurend gesprekken gevoerd met de gebruikers; om de twee weken een gebruikersoverleg en om de vier weken spreekuren naast individuele gesprekken met de gebruikers. Deze bijeenkomsten werden ondersteund door plattegronden, tekeningen in verschillende schalen, 3d-modellen en maquette's. Naar aanleiding van deze gesprekken werden de wensen en eisen steeds duidelijker waardoor het oorspronkelijk PvE aangepast is.
DAT heeft een sturende en bindende rol gespeeld, steeds op zoek naar nieuwe oplossingen en ideeën voor nieuwe eisen van alle partners. Een open houding voor kritische opmerkingen die tijdens zo’n proces voorkomen, is daarbij heel belangrijk. Een plan wordt er alleen maar beter van en uiteindelijk ook door iedereen gedragen. Wij zijn van mening dat een architect weerstand verdient! Het is en blijft heel belangrijk dat alle partners ons kritisch blijven volgen en bevragen. DAT beseft steeds meer dat het ontwerp van een MFA ten goede komt als er een intensieve samenwerking is tussen eindgebruikers, opdrachtgever en adviseurs.

team
Desiree Vermeer, Daan Smulders, Theo van Esch, Meggie Bessemans, Jan-hubert Bisschops

interieur_06.jpg
exterieur_01.jpg
schaal_bestaande_bebouwing.jpg
ambitie.jpg
concept.jpg
situatie_tekening_BESTAAND.jpg
patio.jpg
exterieur_04.jpg
interieur_01.jpg
interieur_03.jpg
interieur_02.jpg
zicht_op_patio.jpg
interieur_05.jpg
interieur_04.jpg
gang_aan_de_patio.jpg
patio_met_kindjes.jpg
foyerruimte_met_trap_naar_v.jpg
theaterzaal_01.jpg
theaterzaal_03.jpg
gang.jpg
perspectief_lokalen_creatie.jpg
zicht_in_muzieklokaal.jpg
cultuurplein_in_aktie_033.jpg
multifunctionele_zaal.jpg
school_01.jpg
klas_met_kinderen02.jpg
garderobe_met_kastjes.jpg
klas_met_kinderen01.jpg
exterieur_03.jpg
speelzaal_03.jpg
speelzaal_02.jpg
koof_voor_parkeerstand_pane.jpg
gymzaal_01.jpg
gymzaal_met_kindjes_40.jpg
exterieur_05.jpg
kaartweergavechronologie