Kromhoutpark

Tilburg, (1991-1996)
Het oude Kromhoutkazerneterrein heeft in zijn bestaan een aantal beeldbepalende functies gehad; van cavaleriekazerne met losstaande gebouwen en een exercitieterrein tot opleidingscentrum voor chauffeurs. De open plek in het midden is echter altijd een onbebouwde plek gebleven omringd door een carré statige bomen.
Dit aspect wilden de gemeente en DAT graag bewaren bij de invulling van een nieuw woningbouwplan. Tijdens de crisis van 1987 ontstond het destijds vooruitstrevende idee om in Tilburg appartementengebouwen voor de verkoop en verhuur te realiseren. De wens was een hoge woondichtheid te bereiken en tegelijkertijd de leegte van het oude kazerneterrein te behouden. Hieraan is invulling gegeven door, op initiatief en voorinvestering van de gemeente, op het lege deel van het terrein een groot park te realiseren waardoor een grote ruimtelijkheid is ontstaan.
Met de aanleg van dit park wilde de gemeente aangeven hoe mooi de plek zou worden en daarmee bewoners over de streep trekken om in dit ambitieuze plan een appartement te kopen of te huren. In Nederland en het buitenland is het een bekend plan geworden en het heeft in 1996 de Bronzen Bever gewonnen; een rijksprijs voor goed opdrachtgeverschap.
deel deze pagina via:
TwitterFacebookLinkedIn

Park voor de hele wijk

De stedenbouwkundigen Bakker en Bleeker hebben een park gecreëerd voor de hele wijk; niet alleen voor de appartementbewoners, maar ook voor de bewoners uit de omringende jaren '30 woningen. Aan de buitenrand van het park zijn speelweiden en hondenuitlaatplekken gerealiseerd en binnenin het park is een vijver aangelegd met een moderne stedelijke uitstraling.

Icoon in de stad.

Aan de rand van het park heeft DAT vijf urban villas ontworpen waarvan de appartementen een balkon op het zuiden of zuidwesten en zicht op de open ruimte hebben. De kromming in de ontsluitingsweg met aan het eind het karakteristieke rijksmonumentale hoofdgebouw van de oude kazerne zorgt voor een beeld waarin oud en nieuw naar elkaar toe komen. Niet alleen dit kazernegebouw, maar ook de watertoren en het klooster Rooi Harten zijn te zien. Het Kromhoutterrein is zo een icoon in de stad geworden waar het mooi en prettig wonen is.

opdrachtgever
AM Wonen, TBV, Gemeente Tilburg

team
Ton van der Hagen, Theo van Esch, Roland van der Leegte, Flip van Meurs,

luchtfoto_2.jpg
93177_02_Kromhout_datasheet.jpg
situatie_kromhoutparkkopie.jpg
00_groot_aangepast.jpg
foto_14.jpg
foto_18.jpg
foto_20.jpg
kaartweergavechronologie