Jozefzorg

Omvangrijk zonder te overheersen Tilburg, (2007-2013)
Combineer een grootschalig woonzorg-programma met de kleinschalige, gedetailleerde omgeving. TBV Wonen en Stichting de Wever vragen voor Jozefzorg in Tilburg meer zorg op hetzelfde terrein. De ruimtelijkheid van het gebied mag daarbij niet verloren gaan. De opdrachtgevers wilden ook een plan dat gefaseerd is uit te voeren, om zo de overlast voor de cliënten te beperken.
Jozefzorg grenst direct aan monument ‘De Kam’ van architect Jos Bedaux, een van de iconen van de Tilburgse naoorlogse woningbouw. Om te voorkomen dat de nieuwbouw ‘De Kam’ en andere hoogwaardige architectuur in de buurt overschreeuwt, is gekozen voor een ingetogen lichte uitstraling. Wit beton en lichtgrijze bakstenen tegenover de rode bakstenen van ‘De Kam’. Hiermee benadrukken we de karakteristieken van zowel oud als nieuw.
De kern van het plan is dat het leven in de omliggende woonwijk en het beschermde wonen binnen Jozefzorg met elkaar is verweven.
deel deze pagina via:
TwitterFacebookLinkedIn

Samenwerking

Het plan is ontstaan in nauwe samenwerking met Harm Timmermans van shift architecture.

Hoog en laag

Grote en kleinere gebouwen bij elkaar. Een zwaar woon- en zorgprogramma is ondergebracht in afwisselend hoog- en laagbouw. Soms twee lagen, soms vijf of zeven. Bewust is het aantal hoge punten beperkt en is er gezocht naar verbinding met de bestaande omgeving.

Uitnodiging

Het ontwerp biedt ook de bewoners in de omliggende woonwijk meerwaarde. Het complex is aan alle kanten open en toegankelijk. Het nodigt omwonenden uit om gebruik te maken van het terrein en de zorgfaciliteiten. Dat kan medische hulp zijn maar ook kunnen de bewoners bijvoorbeeld uit eten gaan in het restaurant van Jozefzorg.

Open en groen

In het ontwerp is de vorm van ‘De Kam’ gespiegeld. Hierdoor ontstaan twee routes langs groene hofjes zoals ook Bedaux die heeft toegepast. Dwars door het hoofdgebouw van ‘De Kam’ komt een doorgaande voetgangersroute. Van het Leijpark naar het Fatimaplein.

opdrachtgever
TBV wonen en stichting de Wever

opgave
Stedenbouwkundige en architectonische opgave

team
Theo van Esch, Desiree Vermeer, Harm Timmermans, Roger van de Put, Marc Melissen, Quyen Dang, Dennis Schuurkes, Jeanine van der Vliet

website
www.tbvwonen.nl
www.dewever.nl
www.shifta.nl

jozefpark1024.jpg
jozefpark21024.jpg
20150415124.jpg
2015041609.jpg
2015041642.jpg
2015041607.jpg
20150416158.jpg
2015041638_39.jpg
2015041639.jpg
2015041634.jpg
20150416183.jpg
jozefpark31024.jpg
07700_03_bestaande_situatie.jpg
07700_07_vogelvluchtperspec.jpg
kaartweergavechronologie