Huygens Lyceum Eindhoven

Transformatie oud schoolgebouw Eindhoven, (2017-2018)
Transformatieobject met dwingende constructie
We werden gevraagd om deel te nemen aan de architectenselectie voor de transformatie van het oude schoolgebouw van het Sint Lucas in Eindhoven naar een nieuw onderkomen voor het Christiaan Huygens Lyceum.

Een lastige klus, want het bestaande gebouw is destijds, zeer vooruitstrevend, als een brug dwars over de oude technieklokalen van de school heen gebouwd. Deze enorme brug is gemaakt door middel van 4 enorme, stalen vakwerken. Indrukwekkend, maar behoorlijk aanwezig wanneer het gebouw opnieuw ingedeeld moet worden. Daarbij ligt de onderste vloer op 6 meter hoogte en de bovenste vloer op 20 meter hoogte: een uitdaging om te zorgen voor veel onderling contact en interactie in een school met zoveel verdiepingen.
 
Heldere oplossing
Onze oplossing was eenvoudig; door de laagbouw onder de brug te slopen en door een U-vormige nieuwbouw vleugel tegen het bruggebouw te plaatsen ontstaat er een grote vide op het raakvlak tussen het bestaande gebouw en de nieuwbouw.

Door de nieuwbouw een halve verdieping verspringend in hoogte te plaatsen ten opzichte van de bestaande bouw ontstaan er zichtrelaties tussen alle verdiepingen en verbindingen tussen de vakkenclusters. En door alle trappen in de vide te maken, wordt deze het hart van het gebouw, waar leerlingen en docenten elkaar ontmoeten. Dit bleek de optimale oplossing voor het Huygens Lyceum: een gebouw met een dynamisch hart, met voldoende ruimte om hun nieuwe onderwijsprincipes in de praktijk te gaan brengen.

Zo komen er in de nieuwbouw nog klaslokalen rondom de vide en komen er in het bestaande gebouw zogenaamde ‘Verder-‘ruimtes; hier is het werken volledig flexibel en kiest de leerling zelf waar en met wie hij leert. Dit vraagt om een omgeving die flexibel in te richten is met een diversiteit aan plekken die gelijktijdig ook inspirerend is.

Daarom komen er in het bestaande gebouw verschillende ruimtes variërend van grote open leer-en overlegruimtes tot kleine concentratieplekken, variërend van een high-tech fotobewerkingsruimte tot een open lab. De smalle maatvoering tussen de grote spanten van de brug vormen geen belemmering voor dit type ruimte. Sterker nog; de constructie ordent de grote ruimtes en geeft ze karakter.
 
Voordeel
De enorme brug bood één groot voordeel; er onder is er een enorme, kolom loze ruimte van 6 meter hoog. Ideaal om hier de aula van het nieuwe Huygens Lyceum te maken. Door de beschikbare vrije hoogte kan de aula getrapt oplopen om op deze manier een royale tribune te vormen.
deel deze pagina via:
TwitterFacebookLinkedIn
Dia1.jpg
Dia3.jpg
gebruikerssessie.jpg
Dia4.jpg
Dia7.jpg
interieur.jpg
plattegrondhuygens3d.jpg
vooraanzichthuygens3d.jpg
kaartweergavechronologie