Het Koetshuis

Betekenisvol voor geheel Landgoed Driessen Waalwijk, (2003-2010)
Oorspronkelijk hebben op deze locatie afwateringsloten de noord-zuidrichting gevolgd en lange slagen in het landschap gemaakt. Dit is inspirerend geweest voor het stedenbouwkundig-en landschapsontwerp dat in nauwe samenwerking met bureau Karres en Brands is gemaakt. In het ontwerp zijn hoven en open zones ontstaan met verschillende karakteristieken: water, kleurrijke vegetatie, hakhout en fruitbomen. Een gekromd pad vormt in het ontwerp de verbinding voor langzaam verkeer in oost-west richting. Het pad doorsnijdt alle natuurlijke zones en maakt de verschillen volop ervaarbaar. Ook leidt het langs de (overkragende) koppen van 5 bouwvolumes, posities van de hoofdentrees in deze woongebouwen.
Het Koetshuis krijgt een natuurlijk en hoogwaardig openbaar gebied waarin de aanwezigheid van de auto minimaal merkbaar moet zijn. Alle gebouwen zijn daarom voorzien van inpandig parkeren voor bewoners en medewerkers. Uitsluitend het parkeren door bezoekers vindt zichtbaar plaats in de buitenruimte.
deel deze pagina via:
TwitterFacebookLinkedIn

Van groot naar klein

Aan de noordzijde ligt de hoofdinvalsweg van de wijk, een robuust wandgebouw begeleidt deze noorderallee in oost-west richting. Uitgevoerd in stevig geleed metselwerk en voorzien van fors uitkragende erkers maakt dit gebouwdeel voelbaar dat het hier om een belangrijke toegang voor Landgoed Driessen gaat. De gebouwhoogte (5 tot 6 lagen) en de woonvorm (appartementen) versterken deze indruk.
Aan de zuidzijde is een plint van 1 bouwlaag hoog voorzien; hierin bevinden zich grondgebonden woningen, parkeerfaciliteiten en een medisch cluster. De gevel van deze plint wordt uitgevoerd als groene gevel, uitsluitend de gevelopeningen zijn niet bedekt met wintervaste haedra.
Het dak van deze eenlaagse plint wordt, voor zover niet bebouwd, uitgevoerd als groen voetgangersdek, met wandelpaden en plantzones. Het is een tweede natuurlijk maaiveld in het Koetshuis.
In noord-zuidrichting zijn 3 bouwvolumes aangebracht die, naast appartementen, ook begeleide woonvormen en het medisch cluster bevatten. Reeksen aaneengesloten puien houden de bouwvolumes visueel vrij van de plint en het voetgangersdek. Deze 3 bouwvolumes zijn uitgevoerd in ruige, bruinoker gekleurde leisteen en dragen bij aan de natuurlijke uitstraling van de woonomgeving. De bouwhoogte is 4 tot 5 bouwlagen.

Bijzondere woonvormen zijn onopvallend aanwezig

Naast 101 zelfstandige, gedifferentieerde huurappartementen zijn in het gebouw diverse begeleide woonvormen opgenomen.
Voor zorginstelling de Schakelring zijn 5 kleinschalige groepswoningen ingepast; iedere woning heeft ca. 6 bewoners met een intensieve PG zorgvraag.
Daarnaast zijn voor de organisaties Prisma en RIBW een tiental woningen voorzien. De bewoners kunnen naar behoefte begeleiding en zorg aan huis krijgen.
Alle “bijzondere” woonvormen zijn verweven in het ontwerp en doen, zoveel als mogelijk, mee aan het normale dagelijkse leven. De aanwezigheid van het medisch cluster (met o.a. huisarts, apotheek en fysiotherapie) versterkt de mogelijkheden.
Casade Woondiensten is de opdrachtgever voor alle functies in het Koetshuis. Voor beheer en onderhoud van het complex wordt samenwerking gezocht met de naastgelegen MET-school. Praktijkgericht onderwijs kan in het Koetshuis in de onmiddellijke nabijheid van de school plaatsvinden en maatschappelijke betekenis hebben.

opdrachtgever
Cofier Bouwontwikkeling t.b.v. Casade Waalwijk

opgave
Stedenbouwkundige en architectonische opgave

team
Ton van der Hagen, Bas Coret, Jeanine van der Vliet, Rens Heestermans, Eddy Arts, Johan Bek, Dennis Schuurkes, Mark Brouwers, Bas Horsten

website
www.casade.nl
www.cofier.nl
www.karresenbrands.nl

_62_bewerkt.jpg
03578_02_voetprint.jpg
03578_03_luchtfoto.jpg
03578_05_lokatie_wand.jpg
03578_06_lokatie_slagen.jpg
03578_07_lokatie_korrels.jpg
03578_08_lokatie_landschap.jpg
03578_09_ideegebouw.jpg
03578_10_ideegebouw.jpg
03578_11_ideegebouw.jpg
05072012_15_17u__11_.jpg
05072012_15_17u__39_.jpg
1041973.jpg
03578_19_programma.jpg
03578_20a_woongroep_aangepa.jpg
03578_interieur_01.jpg
03578_interieur_02.jpg
03578_22_MC.jpg
03578__23a_bijzondere_glasp.jpg
360_glas_extra.jpg
03578_24_bijzonderglas.jpg
05072012_15_17u__33_.jpg
05072012_15_17u__22_.jpg
03578_01.jpg
kaartweergavechronologie