Gotenpark

Integraal & innovatief Tilburg, (1995-2001)
Het ontwerp voor het Gotenpark is in een open ontwerpproces tot stand gekomen: vanaf het eerste moment hebben opdrachtgever (van der Weegen),architect (DAT, landschapsarchitect Karres& Brands), kunstenaar (Henk Eikenaar), constructeur/ geluidadviseur (Goudstikker-de Vries) samen gewerkt aan integrale oplossingen. Het planresultaat is meer geworden dan de som der delen.
Het beschikbare terrein van 3,7 ha is ingesloten door diverse woonbuurten maar wordt aan de zuidzijde begrensd door de Baroniebaan, de voormalige autoweg tussen Tilburg en Breda, inmiddels een belangrijke verkeersader binnen Tilburg.
De gemeente voorzag aan deze zuidzijde hoge gestapelde bebouwing, als geluidbuffer voor de overige woningen die hierachter een plek zouden krijgen.
Deze benadering vonden wij te conflicterend met het karakter van de Baroniebaan; deze wordt namelijk aan beide zijden begrensd door brede groenstroken met overwegend laagbouw.
Ons winnend prijsvraagontwerp voorziet in eengezinswoningen aan de Baroniebaan die, trapsgewijs, door een drietal elementen de geluidwering voor het gehele plangebied tot stand brengen: een vrij gevormde muur (kunstwerk) met een hoogte van 3 meter, een glazen terrasbalustrade op de 1e verdieping en daarboven vrijhangende gevelbekleding.
deel deze pagina via:
TwitterFacebookLinkedIn

Toegepaste kunst

Kunstenaar Henk Eikenaar heeft, samen met ons bureau, het ontwerp gemaakt voor de Muurpartituur, de golvende geluidwerende muur langs de Baroniebaan. De perforaties zijn met kleurrijk glas bezet en verwijzen naar middeleeuws notenschrift.
Bij de oplevering heeft jazzmusicus Paul van Kemenade zijn muziekstuk “Freeze!” ten gehore gebracht, gecomponeerd met de Muurpartituur als inspiratie.
Het ontwerp behoorde in 2004 tot de eindnominaties van de Gouden Pyramide en heeft in 2004 de nationale Architectuur Omgevings Prijs gewonnen.

Slim eigendom geeft ontwerpkansen!

Het behoud van het oorspronkelijk karakter van het terrein is het uitgangspunt van het ontwerp. Honderd vijf en dertig aanwezige bomen zijn behouden, de voormalige ligweide is, inclusief de omringende haag, onderdeel van het nieuwe park. Het bomendak boven de voormalige fietsenstalling is opgenomen in de nieuwe openbare ruimte. Door middel van de aanleg van een waterpartij wordt verwezen naar het oorspronkelijke zwembad en de oorspronkelijke bestrating van natuursteen keien is hergebruikt.
De bebouwing van het terrein is zoveel mogelijk aan de rand gesitueerd zodat er ruimte is voor een intiem park dat onder andere is ingericht met een watertafel en een brede bank. Het park heeft een openbaar karakter maar is eigendom van alle bewoners. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Deze vorm van eigendom en beheer heeft het mogelijk gemaakt extra kwaliteit aan te brengen in de inrichting van de buitenruimte.

Diversiteit = duurzaam

Aan de noord- en oostzijde schermen gestapelde woongebouwen het gebied af, de bebouwing heeft een alzijdige oriëntatie, de bouwhoogte varieert van drie tot vijf bouwlagen. Deze woongebouwen kennen diverse woningtypen zodat jonge en oudere bewoners een woonplek vinden in het Gotenpark, een duurzaam woonmilieu.
Het nieuwe Gotenpark bevat 34 grondgebonden woningen en 98 appartementen.
Aan de zuid- en westzijde grenzen de eengezinswoningen met de voorgevel aan het centrale park, de bestaande bomen zijn onderdeel van de privé achtertuinen.

opdrachtgever
van der Weegen bouwontwikkeling

opgave
Stedenbouwkundige en architectonische opgave

team
Ton van der Hagen, Theo van Esch, Birgitte Keijzer, Dennis Schuurkes, Gert-Jan Dirkx, Marijke Quint, Marcel Visser

website
www.vanderweegen.nl
www.henkeikenaar.nl
www.karresenbrands.nl

95248_01_foto_trapjes_erker.jpg
95248_02_footprint.jpg
95248_03_foto_duiker_oude_z.jpg
95248_04_oude_situatie.jpg
95248_06_luchtfoto.jpg
95248_07_plan.jpg
95248_09_luchtfoto.jpg
95248_07_totaalplan_met_sch.jpg
95248_08a_doorsnedeschema_1.jpg
95248_08b_doorsnedeschema_2.jpg
95248_08c_doorsnedeschema_3.jpg
95248_08d_doorsnedeschema_4.jpg
95248_08e_doorsnedeschema_5.jpg
95248_08f_doorsnedeschema_6.jpg
95248_10a_inrichtingselemen.jpg
95248_11_luchtfoto.jpg
95248_10b_inrichtingselemen.jpg
park_01.jpg
95248_10c_inrichtingselemen.jpg
95248_11_foto_kind_bij_wate.jpg
waterbak_met_vis.jpg
95248_10d_inrichtingselemen.jpg
zitbank.jpg
95248_12_foto_kinderen_op_b.jpg
95248_10e_inrichtingselemen.jpg
95248_13_foto_zichtlijn_en_.jpg
95248_10f_inrichtingselemen.jpg
95248_12j1_foto_tuinmuur_plandeel_A_met_gras.jpg
95248_13_perspectief.jpg
95248_16_foto_plandeel_A.jpg
95248_17_foto_plandeel_B.jpg
barragan_versus_dat_voor_we.jpg
95248_18_foto_trapjes_erker.jpg
95248_20_foto_plandeel_D.jpg
gotenpark02.jpg
95248_21_foto_plandeel_E.jpg
kaartweergavechronologie