Franciscanenpark aan de Leunseweg

Venray, (1997-2001)
Het Franciscanenpark is gesitueerd aan de rand van de binnenstad van Venray. Het terrein grenst met de lange zijde aan de Leunseweg die een uitgesproken groen karakter heeft. Het plangebied, dat aan de zuidwest zijde grenst aan een kleinschalige gemêleerde woonbuurt werd vroeger in beslag genomen door een scholencomplex. Met de sloop van dit complex kwamen monumentale bomen, die voorheen op de binnenplaats van de onderwijsgebouwen stonden, vrij te staan.
De stedenbouwkundige opgave is geïnterpreteerd als het maken van een nieuwe hoogwaardige woonomgeving die de Leunseweg versterkt als groen entree tot de stad. De nieuwe bebouwing is zodanig gepositioneerd dat de op de locatie aanwezige, volwassen bomen zijn blijven behouden.
Tevens werden de bestaande geïsoleerde groene elementen aaneengevoegd tot een grote, parkachtige ruimte. De bestaande woonwijk werd gecompleteerd door een aanpassing van het stratenpatroon en toevoeging van grondgebonden woningen en er ontstond een “poot” aan de rand van het centrum door tegenover het kerkgebouw op de hoek van de Leunseweg en de Paterslaan een vrijstaand gebouw te plaatsen.
deel deze pagina via:
TwitterFacebookLinkedIn

Laagbouw A

De grondgebonden woningen vormen de nieuwe rand van het openbare gebied. De 3 bouwlagen hoge woningen aan het park hebben op de begane grond zowel aan de tuinzijde (zuidzijde) als aan de parkzijde woonfuncties. De woningen zijn aan de voorzijde ter plaatse van de entreehal over twee bouwlagen uitgebouwd: aan de buitenzijde ontstaat zo een ritmering van het bouwblok terwijl er aan de binnenzijde een hoge entreeruimte ontstaat die vanaf de verdieping een wijds uitzicht op het park biedt. De toegepaste baksteen, een ruwe rode enigszins bonte handvormsteen is in Limburg speciaal voor het project gebakken. Mede door de steen is de “toon” van het project zodanig afgestemd op de omgeving dat er in plaats van een nieuwe enclave, grotere verbanden zijn gecreëerd.

Laagbouw B

In de 3 blokken met 2 bouwlagen hoge woningen zijn diverse woningtypen en hun spiegelbeeld gecombineerd. Op deze wijze is een maatvoering in de gevels ontstaan die de overgang maakt van de bestaande kleinschalige woonbuurt naar de forsere bebouwing aan het park.
Aansluitend op de woon- werkbebouwing aan de Paterslaan zijn in het plan een aantal commerciële opgenomen.

Hoogbouw C

Net als aan de overzijde van de Leunseweg gelegen Paterskerk is het appartementengebouw een bouwwerk “uit één stuk”. De rode baksteen waaruit et gebouw is opgetrokken is identiek aan die van de laagbouwwoningen in het plan. Door de sterk gelede plastische bouwvorm verzelfstandigd het gebouw zich in het park. Doordat aan alle zijden van het gebouw woonfuncties zijn gelegen kenmerkt het zich door alzijdigheid. De entree van het gebouw bevindt zich aan de Leunseweg waar, in een vier meter hoge hal, twee lift- en trappenhuizen zijn gesitueerd. De diverse woningtypen zijn zodanig ontworpen dat ze, sommige middels grote dakterrassen en uitkragende balkons, zoveel mogelijk profiteren van de parkachtige omgeving.

opdrachtgever
AM Wonen

team
Walter van der Hamsvoord, Martel van Nieuwkuijk

leunseweg_7.jpg
situatie.jpg
leunseweg_2.jpg
leunseweg_3.jpg
leunseweg_8.jpg
leunseweg_4.jpg
leunseweg_1.jpg
leunseweg_6.jpg
leunseweg_5.jpg
kaartweergavechronologie